Statistiska centralbyrån, SCB

Befolkningens utbildning 2010: Högst utbildningsnivå i Stockholmsområdet

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2011 09:43 CEST

Cirka 40 kommuner, oftast storstadskommuner och residensstäder, har en större andel högutbildade än riksgenomsnittet (24 procent). Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län. I åtta av dem har 30 procent eller mer av befolkningen minst treårig eftergymnasial utbildning. Lund, Lomma, Uppsala, Umeå, Linköping, Göteborg, Mölndal och Knivsta tillhör också denna grupp.

Den höga utbildningsnivån i Stockholmsområdet förklaras till stor del av en arbetsmarknad med många arbetsplatser inom branscherna ”finansiell verksamhet och företagstjänster”, ”utbildning och forskning” och ”offentlig förvaltning”, vilka har en stor andel högutbildade, samt ett stort utbud av högre utbildning och en relativt ung befolkning, vilka har en högre formell utbildningsnivå än äldre.

Kommunerna med störst andel resp. störst antal invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning 2010. 25–64 år

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____315968.aspx

Utbildningsnivån är lägre i flertalet kommuner utanför storstadsområdena. Med några få undantag har de mindre kommunerna större andel med förgymnasial utbildning. De har också mindre andel högutbildade jämfört med residensstäderna i respektive län. I de flesta län är andelen högutbildade betydligt högre i residensstaden jämfört med övriga kommuner i länet.

Redovisning av samtliga kommuners utbildningsnivå


Drygt en miljon högutbildade svenskar
Mer än var tredje svensk i åldern 25–64 år, 38 procent, har någon form av eftergymnasial utbildning. 24 procent har minst treårig utbildning, vilket motsvarar 1 147 000 personer. De senaste åren har andelen högutbildade ökat med knappt en procentenhet per år.

Utbildningsnivå efter kön 2010. 25–64 år

Antal


Unga kvinnor högst utbildade
Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Fler kvinnor än män har eftergymnasial utbildning och färre har endast förgymnasial utbildning. Däremot har kvinnorna inte hunnit ifatt i forskarutbildningen. Av de forskarutbildade är 38 procent kvinnor.

Unga kvinnor (25–34 år) är en särskilt välutbildad grupp. Mer än hälften av kvinnorna i denna åldersgrupp har någon form av en eftergymnasial utbildning. Drygt var tredje kvinna, 37 procent, i denna ålder har minst treårig eftergymnasial utbildning medan männens andel är en fjärdedel. Denna skillnad beror på att fler kvinnor går vidare till högskoleutbildning. För närvarande är cirka 50 procent fler kvinnor än män registrerade vid svenska universitet och högskolor.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro

Förfrågningar
Michael Karlsson
Tfn 019-17 64 81
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.