Katrineholms kommun

Befolkningssiffror ger miljoner till äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 09:46 CET

Katrineholms befolkningssiffror den första november var 32 890, nästan hundra invånare fler än vad kommunen räknat med i budget för 2014, och 425 fler än första november 2012. Det är novembersiffran som styr statsbidraget för kommande år, vilket innebär att Katrineholm kan tillgodoräkna sig ytterligare cirka 4,5 miljoner för 2014. I kommunens budget för 2014 har vi satsat mest på förskolan, skolan, maten och jobben.

– Nu gör vi en budgetrevidering och förstärker vård och omsorgsnämndens budgetram med 5 miljoner till deras ordinarie verksamhet. Det känns oerhört bra att vi blir fler i Katrineholm och kan satsa ytterligare på våra gamla, sjuka och funktionsnedsatta, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

För ytterligare information, kontakta:
Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande, telefon 0706-65 28 22

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 600 invånare.

www.katrineholm.se