Statistiska centralbyrån, SCB

Befolkningsstatistik, 1-3 kvartalet 2006: Kraftig folkökning – en följd av ökad invandring

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 09:39 CET

På grund av en kraftigt ökad invandring har Sveriges folkmängd de tre första kvartalen i år ökat med hela 55 799 personer. Inte sedan 1994 har Sverige haft en så stor folkökning. Sveriges befolkning den 30 september 2006 var 9 103 551 personer. Av dessa var 4 585 784 kvinnor och 4 517 767 män.

Precis som 1994 är det invandringsöverskottet som är den stora anledningen till folkökningen. Under de tre första kvartalen har 73 907 personer invandrat till Sverige. Jämfört med samma period föregående år är det en ökning med nästan 26 000 personer eller 54 procent. Utvandringen har också ökat något men trots detta är invandringsöverskottet mer än dubbelt så stort som föregående år.

Irakiska medborgare ökar sin invandring
Det är i första hand svenska medborgare som invandrar till Sverige, men antalet irakiska medborgare har ökat markant. Under de tre första kvartalen hade 7 094 irakiska medborgare invandrat till Sverige. Detta kan jämföras med samma period föregående år då 1 532 irakiska medborgare invandrade. Antalet polska medborgare som invandrar till Sverige fortsätter också att öka.

Födelseöverskottet det högsta på tolv år
Under de tre första kvartalen föddes det 81 948 barn. Det är en ökning med nästan fem procent jämfört med samma period föregående år. Det har inte fötts fler barn sedan 1994. Under samma period har antalet döda minskat med två procent vilket betyder att födelseöverskottet var 14 095 personer. Föregående år var födelseöverskottet 8 985 personer vid samma tidpunkt.

Äktenskapet fortsatt populärt
Antalet giftermål fortsätter att öka och är det högsta sen 1989. Under de nio första månaderna förrättades 37 529 vigslar, en ökning med knappt tre procent jämfört med föregående års nio första månader. Skilsmässorna ökar marginellt till 14 826, jämfört med 14 727 föregående år.

Befolkningsförändringar kvartal 1-3, 2005 och 2006

http://www.scb.se/templates/pressinfo____182521.asp

Mer om ...

På vår webbplats finns en läns- och kommuntabell med folkmängden den 31 augusti 2006 och befolkningsförändringar under kvartal 1-3 2006. Där finns också de mest efterfrågade tabellerna och diagrammen samt information om statistikens kvalitet och framställningssätt.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik om folkmängden den 1 november 2006 publiceras på vår webbplats preliminärt den 12 december 2006 klockan 09.30.

Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Befolkningsstatistiken
701 89 Örebro
Fax 019 - 17 69 42

Förfrågningar
SCB, Befolkningsenheten
Tfn 019 - 17 60 10
E-post befolkning@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.