Statistiska centralbyrån, SCB

Befolkningsstatistik, 1:a halvåret 2013: Sveriges minsta kommun ökade mest

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2013 11:20 CEST

Statistik över folkmängden för första halvåret 2013 visar en fortsatt stabil folkökning i Sverige. Folkmängden uppgick vid halvårskiftet till 9 596 436 personer vilket är en ökning med 40 543 personer sedan årskiftet. Ökningen beror till största del på en fortsatt hög invandring. Högst procentuell folkökning hade Sundbyberg, rikets till ytan minsta kommun.

Folkökningen under det första halvåret på 40 543 personer eller 0,42 procent är den största på många år. Under motsvarande period förra året ökade Sveriges befolkning med 31 551 personer vilket var en ökning med 0,33 procent. Även invandringen till Sverige ökade, vid halvårsskiftet hade 52 816 personer invandrat. I och med att antalet utvandrare hade minskat är det hittills i år mer än dubbelt så många som invandrat jämfört med antalet utvandrare. Att det föds fler personer än det avlider påverkar också folkmängden positivt. Under årets första sex månader föddes 57 950 barn och 47 129 personer avled, vilket ger ett födelseöverskott på 10 821 personer.

Fler i flertalet kommuner

Befolkningen ökade i 207 av Sveriges 290 kommuner, två kommuner hade en oförändrad befolkningstillväxt och i 81 kommuner minskade folkmängden under det första halvåret. I Sundbyberg, Sveriges till ytan minsta kommun, ökade befolkningen med 814 personer, eller med 2 procent, vilket är den högsta procentuella ökningen i landet. Stockholms kommun hade störst folkökning under första halvåret med 8 266 personer närmast följd av Göteborg och Malmö. Störst folkminskning hade Åre, med 193 personer, som i regel brukar ha en folkminskning under första halvåret till följd av många säsongsarbetare i turistindustrin.

Folkmängd och folkökning under första halvåret 2013 per kommun
Tabell se här

Att de flesta kommunerna hade en folkökning under första halvåret berodde främst på högt invandringsöverskott. Endast två kommuner, Hammarö och Hörby, hade högre utvandring än invandring. Om man bortser från invandringsöverskottet hade 135 kommuner en folkökning varav 112 kommuner hade en naturlig folkökning, det vill säga fler födda än döda.

Fortsatt hög invandring under 2013

Under första halvåret 2013 var det 52 816 invandringar. Det är 7 546 fler än under första halvåret 2012. Det tyder på att invandringen under 2013 kommer att bli rekordhög då invandringen under 2012 var den högsta uppmätta invandringen hittills.

Den största invandringsgruppen var svenska medborgare. Dessa stod för nästan var femte invandring. Det är en marginell ökning jämfört med 2012. Efter svenskarna kom de största grupperna från Somalia och Syrien. Invandringen från dessa länder ökade kraftigt jämfört med 2012 medan invandringen av irakiska medborgare svarade för den största minskningen.

Invandring under första halvåret 2012 och 2013 efter medborgarskap
Tabell se här

Det var 23 785 utvandringar under första halvåret 2013 vilket var det lägsta antalet sedan 2009. Den höga invandringen tillsammans med den låga utvandringen gav det högsta invandringsöverskottet på många år.

Preliminär befolkningsstatistik, första halvåren 2006-2013 och Befolkningsförändringar i Sveriges kommuner under första halvåret 2013
Tabeller se här

Definitioner och förklaringar
Statistiken baseras på preliminär statistik över folkmängden och befolkningsförändringar. Statistiken kan komma att förändras något varefter sena aviseringar inkommer.

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden den 31 december 2012 och den 30 juni 2013. Händelser (födslar, dödsfall, flyttningar) som skett före 2013, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden för 2013 men redovisas inte som händelser under året utan redovisas som en justeringspost. Folkökningen under 2013 beräknas således genom att summera folkmängden den 31 december 2012 med födelse- och flyttningsöverskottet samt den så kallade justeringsposten. Sveriges folkmängd den 30 juni 2013 ökade med 691 personer till följd av händelser som inträffat före 2013, men som rapporterades under året. Dessa 691 personer utgör justeringsposten.

Födelseöverskottet definieras som antalet födda minus antalet döda.

Invandringsöverskottet definieras som antalet invandrade från utlandet minus antalet utvandrade till utlandet.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

På SCB:s webbplats finns en läns- och kommuntabell med folkmängden den 30 juni 2013 och befolkningsförändringar under första halvåret 2013.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik om folkmängden den 31 juli 2013 och den 31 augusti 2013 publiceras på SCB: s webbplats den 5 september respektive den 7 oktober 2013 klockan 09.30.

Statistik om folkmängden den 30 september 2013 samt befolkningsförändringar för de första tre kvartalen 2013 publiceras på SCB:s webbplats den 11 november 2013 klockan 09.30.

Logotyp 

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, enheten för befolkningsstatistik
701 89 Örebro

Förfrågningar

Tomas Johansson
Tfn 019-17 64 26

Linus Johansson
Tfn 019-17 66 56

E-post befolkning@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.