Statistiska centralbyrån, SCB

Befolkningsstatistik 2012 - civilståndsändringar: Vinterbröllop en onsdag lockade giftassugna

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 10:09 CET

Under förra året gifte sig 50 616 par, vilket är en ökning med 3 052 par jämfört med 2011. Den populäraste bröllopsdagen inföll den kyliga vinterdagen 121212 då 2 168 par valde att gifta sig, istället för som vanligt, en sommarlördag. Så många bröllop har tidigare inte ägt rum på en och samma dag under 2000-talet.

De populäraste vigseldagarna är vanligtvis lördagar under någon av sommarmånaderna. Det rytmiska datumet 121212 lockade dock många till giftermål och placerade sig som den populäraste vigseldagen, trots att datumet inföll en onsdag mitt i vintern. På många håll i landet lockades giftassugna med drop-in-bröllop vilket kan ha lett till det stora antalet bröllop detta datum.

(se tabell)

I 17 av de 21 länen var 121212 den populäraste vigseldagen. Stockholms, Uppsala, Kronobergs och Västerbottens län skiljde sig från mängden då andra dagar lockade brudparen mer.

Millenniets populäraste vigseldag

Sedan slutet av 1990-talet har antalet giftermål ökat och har under de senaste åren legat på i genomsnitt runt 50 000 giftermål.  Även skilsmässorna ökade, men bara marginellt, under föregående år jämfört med 2011, då 23 422 par gick skilda vägar, vilket var en ökning med 34 par.

Antalet giftermål och skilsmässor 1990-2012

Dagen 121212 var inte bara den populäraste vigseldagen under 2012, utan under hela 2000-talet. Datumet passerade med god marginal såväl rytmiska datum som populära sommardagar.

(se tabell)

Brudparen äldst på Gotland, yngst i Jönköping

Bland paren som gifte sig för första gången, var både män och kvinnor på Gotland äldst, där var män i genomsnitt 39 år och kvinnor 37 år. De yngsta fanns i Jönköpings län där män var 35 år och kvinnor 32 år. Under 2012 var medelåldern 33 år för kvinnor och 36 år för män som gifte sig för första gången. Det innebär en ökning av medelåldern sedan slutet av 1960-talet. Då gifte sig kvinnor för första gången vid 23 års ålder medan män var 26 år. Medelåldern för brudpar har alltså ökat med 10 år under de senaste 40 åren.

Civilståndsändringar 2005-2012  

(se Tabell)

* Sedan den könsneutrala äktenskapslagen trädde i kraft den 1 maj 2009 går det ej att registrera partnerskap i Sverige.

Definitioner och förklaringar

Mellan den 1 januari 1995 och den 30 april 2009 gällde lagen om partnerskap. Den 1 maj 2009 trädde en könsneutral äktenskapslag i kraft som upphävde partnerskapslagen. Sedan dess är det inte längre möjligt att ingå partnerskap i Sverige. Personer som är registrerade partners kan, om de vill, genom en anmälan till Skatteverket omvandla sitt partnerskap till äktenskap.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Den 20 mars publiceras ett pressmeddelande med ytterligare befolkningsstatistik för 2012.Statistikansvarig myndighet och producent

Befolkningsstatistik
701 89 Örebro

Förfrågningar

Lena Bernhardtz
Tfn 019 - 17 65 27
E-post befolkning@scb.se
Linus Johansson
Tfn 019 - 17 66 56
E-post befolkning@scb.se