Statistiska centralbyrån, SCB

Befolkningsstatistik1 november 2003: Folkmängden 1 november 2003

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 10:09 CET

På SCB:s webbplats finns nu uppgifter om folkmängden den 1 november 2003 redovisad per kommun. Statistiken ligger till grund för beräkningen av statsbidrag, inomkommunal utjämning och kommunala skatteintäkter

Se länk: http://www.scb.se/BE0101

Ojämn åldersfördelning i kommunerna
Den 1 november 2003 hade Sverige 8 973 472 invånare varav 4 445 243 män och 4 528 229 kvinnor. Av hela befolkningen är 17 procent 65 år eller äldre (1 554 724).
Åldersfördelningen i kommunerna varierar kraftigt. En hög andel personer 65 år eller äldre återfinns framför allt i Norrlands inland och i nordvästra Svealand. Högst andel äldre befolkning har Bjurholm med 30 procent, följt av Pajala och Dorotea med 28 procent.

De större kommunerna och kommunerna runt Stockholm, Göteborg och Malmö har en yngre befolkning. De 15 kommuner där andelen 65 år eller äldre av befolkningen är allra lägst ligger alla i Uppsala eller Stockholms län. Lägst andel äldre har Håbo med endast 9 procent följt av Nykvarn och Knivsta (båda 10 procent).

Ojämn könsfördelning bland de äldre
Av Sveriges totala befolkning är ungefär hälften män och hälften kvinnor men i åldrarna 65 år eller äldre är andelen män lägre. Endast 43 procent av befolkningen 65 år eller äldre är män medan hela 57 procent är kvinnor. Det beror på att kvinnor lever längre än män. I Stockholms kommun är andelen kvinnor bland de äldre 62 procent, vilket är den högsta andelen bland Sveriges kommuner. Även andra kommuner kring Stockholm, Göteborg, Malmö samt andra stora kommuner har en hög andel kvinnor bland den äldre befolkningen. I Tjörns kommun är 50 procent av befolkningen som är 65 år eller äldre kvinnor, vilket är den lägsta andelen i Sverige. De flesta kommuner som har en relativt låg andel kvinnor är små kommuner.

För grafik och tabell, se http://www.scb.se/templates/pressinfo____66103.asp

Definitioner och förklaringar
Med ålder menas ålder vid årets slut.

Sveriges Statistiska Databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...
På vår webbplats finns en kommuntabell med folkmängden den 1 november 2003 efter kön och ålder. Där finns också information om statistikens kvalitet och framställningssätt.

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats

Nästa publiceringstillfälle
Den 18 december publicerar SCB preliminär statistik om folkmängden 31 december 2003 och befolkningsförändringarna 2003. Redovisningen sker enbart med preliminära rikssiffor. På lägre nivå (län och kommun) är kvaliteten inte tillräckligt hög för att produceras.
Den 11 februari 2004 publiceras den definitiva statistiken om folkmängden 31 december 2003 och befolkningsförändringarna 2003. Den innehåller redovisning av kommuner, län och hela riket.

Producent
SCB, Befolkningsstatistiken
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 42

Förfrågningar
Befolkningsstatistiken
Tfn 019-17 60 10
Epost befolkning@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.