Länsstyrelsen i Södermanlands län

Befolkningstillväxten fortsätter att öka första halvåret 2007. Södermanland är en av landets attraktivaste inflyttarlän

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 13:54 CEST

Befolkningen i Södermanland fortsätter att växa. Under första halvåret 2007 ökade länet med 725 personer och närmar sig 264 000 invånare. Ökningen i länet är precis som ökningen i hela riket, beror främst på en kraftig ökad invandring.

Mycket positivt är också att Södermanland är en endast fem län i landet som har en possitivt flyttnetto mot övriga Sverige. Vi behåller alltså vår profil som ett mycket attraktivt inflyttarlän.

Södermanlands befolkning är nu uppe i 263 824 personer och efter första halvåret 2007 har vi fått 725 nya invånare varav 608 invandrat från något annat land. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån, som offentliggjordes den 14 augusti 2007.

Den här utvecklingen följer ett generellt mönster i riket som helhet, där invandringen ökat kraftigt med knappt 22 000 personer. En mycket positiv utveckling är den positiva flyttnettot (196 personer) som länet har Endast 5 län i landet har detta. Södermanland behåller därmed för 10 året sin profil som attraktivt inflyttarlän.

Andel positivt inhemskt flyttningnetto av befolkningsökningen första halvåret 2007

Halland +52%

Södermanland +28%

Stockholm +23%

Jönköping +15%

Skåne +13%Stockholms befolkningstillväxt är anmärkningsvärd.

Befolkningsutvecklingen i Sörmland har sedan millennieskiftet varit positiv. Den stora förklaringen till befolkningsökningen sedan millennieskiftet är inflyttning. Födelse- och dödstalen tar i princip ut varandra.

4 788 personer flyttade in i länet och 3983 ut från länet vilket ger ett flyttningsöverskott på 805 personer. Sammantaget ökade Sörmlands befolkning med 725 personer under första halvåret 2007. Räknat i procent är befolkningstillväxten hittills under året 0,3%, samma befolkningstillväxt som riket, vilket placerar oss på motsvarande sjätte plats av landets totalt 21 län. Stockholm. Skåne och Halland utmärker sig i toppen.

I ett Mälardalsperspektiv har befolkningen varit bra och Södermanland har haft den starkaste befolkningsutvecklingen efter Stockholm. Den starka utvecklingen i Stockholm beror främst på ett kraftigt positivt födelsenetto och därefter en ökad invandring. I synnerhet Stockholms län har nu en befolkningstillväxt som är en av de kraftigaste i modern tid. Trots denna kraftiga befolkningstillväxt hindras Stockholms tillväxt av ett alltför litet bostadsbyggande.

Ojämn befolkningstillväxt i länet.

Sörmland har en haft en stark befolkningstillväxt under första halvåret 2007, men utvecklingen är fragmenterad där vissa delar uppvisar en fortsatt stark utveckling, medan andra fortsättningsvis backar eller stagnerar

I absoluta tal ökar Eskilstuna mest med 300 nya invånare och har nu en befolkning 92 550. Tätt i hälarna ökar Nyköping och Strängnäs. Ser vi till relativ befolkningstillväxt sker den kraftigaste ökningarna i just Strängnäs och Nyköpings kommuner. Det syns att det är i just de kommunerna som det just nu sker en omfattande nybyggnation av bostäder. Även Katrineholm har haft en god befolkningsökning.

Eskilstuna växer främst tack vare tack vare ökad invandring. Nyköping och Strängnäs kommuner har både en ökad invandring och befolkningstillväxt.

Kontaktperson
Peter Eklund 0155-26 40 21, 070-275 01 68