Huddinge kommun

Begäran om lagändring när det gäller föräldrars närvaro vid samtal med unga brottslingar.

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 11:10 CEST

Ett av  de områden som engagerat Drevvikenpartiet allra mest är trygghetsfrågor samt barnomsorg och skola. Vi anser att förebyggande arbete är bland det viktigaste när det gäller att komma tillrätta med brottsligheten bland minderåriga medborgare.

Efter samtal med Södertörnspolisen så vet vi att när minderåriga kallas till samtal med exempelvis polis och socialförvaltning så kommer även föräldrarna med i de flesta fall. Upprepar sig problemen och man blir kallad till ytterligare samtal så tunnas föräldraengagemanget ut i takt med antalet samtal.

Från Drevvikenpartiets sida anser vi att man som vårdnadshavare har ett ansvar fram till dess att barnen är myndiga och att det är självklart att föräldrarna finns med vid dessa samtal, men det finns ingen lag som säger att det ska vara så.

Det här vill vi ändra på och vi vill att lagen ska utformas så att myndigheter kan kräva vårdnadshavares närvaro vid sådana viktiga tillfällen. Om inte vårdnadshavare eller föräldrar är delaktiga så försvåras arbetet med att få in den unge på rätt spår och det borde vara självklart att man gör det här jobbet tillsammans.

För Drevvikenpartiet

Martin Nigals, ordförande

Katharina Wallenborg, vice ordförande

 

 

För mer information, kontakta

Martin Nigals, 0737-701560

Katharina Wallenborg 08-535 301 88