Scientologi-kyrkan i Malmö

BEGÄRAN OM UTBILDNING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2010 22:20 CEST

Scientologi-kyrkor i 14 länder förenade sig den gångna veckan med Ungdom för Mänskliga Rättigheter (Youth for Human Rights, YHRI) för att globalt driva igenom en begäran om utbildning i de mänskliga rättigheterna, med hänvisning till den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna . Deras begäran, som riktar sig till regeringar handlar om att införa obligatorisk utbildning i mänskliga rättigheter och att driva kampanjer för mänskliga rättigheter. Deklarationen ratificerades 1948 av Förenta Nationernas generalförsamling. I Förenta Nationernas författning definieras de grundläggande fri- och rättigheterna . De har sedan dess influerat stats- författningar, fördrag,  lagar och mänskliga rättighets-institutioner över hela världen.
 
”Den universella deklarationen gör mera än att fördöma diskriminering, slaveri och tortyr, ” sade pastor Bob Adams, talesman för den Internationella Scientologi-kyrkan. ” Tyvärr är de flesta människor omedvetna om den fulla omfattningen av dessa rättigheter och kan därför inte veta när dessa rättigheter kränks. Det angår inte bara regeringar – vi har alla intresse i dessa rättigheter.”
 
Scientologer, deras familjer och vänner begav sig till folkfyllda gathörn, festivaler, köpcentra i städerna och delade ut häften och videos, engagerade sig i diskussioner om mänskliga rättigheter och fick stöd för saken på stora plakat med petitionen. Under fem decennier har kyrkan på många fronter varit aktiv och initierat reform för mänskliga rättigheter . Kyrkan stöder internationellt ett initiativ som går ut på att höja medvetandet om, och respekten för den universella deklaratione om de mänskliga rättigheterna. Det innebär distribution av miljontals häften och 30 offentliga kungörelser baserade på artiklarna i Deklarationen. År 2009 sponsrade Scientologi-kyrkan produktionen av en ny pedagogisk film ”Historien om Mänskliga Rättigheter”, en 20 minuter lång underhållande historisk berättelse om utvecklingen av de mänskliga rättigheterna, och ett nytt pedagogiskt material. Tills idag har materialet nått över 500 miljoner människor i 180 länder.
 
”Den Universella Deklarationen om de Mänskliga Rättigheterna erkänner den inneboende värdigheten och de mänskliga rättigheterna i varje medlem av den mänskliga familjen”, sade pastor Adams.”Världen behöver många fler människor som kan dem och stöder dem.”
 
Avdelningen för Mänskliga Rättigheter i Scientologi-kyrkan i Malmö planerar flera evenemang under de kommande månaderna. Detta inkluderar kampanj för underskriftsinsamling, och firandet av den internationella Fredsdagen den 21 september. Det planeras även ett stort evenemang den 10 december, den internationella Mänskliga Rättighets Dagen.
 
För mera information kontakta Avd. För Mänskliga Rättigheter, Scientologi-kyrkan i Malmö, tel. 0738 76 86 35