Vägverket

Begränsad framkomlighet vid trafikomläggningar inför Södra Länkens öppnande

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 11:05 CEST

Trafiken på Årstalänken och Huddingevägen vid Årstafältet leds om inför Södra Länkens öppnande. Under omläggningstiden 15 okt – 24 okt väntas betydande försämringar av framkomligheten i trafiken. Arbetet pågår dygnet runt för att minska tiden för trafikomledningarna. Omledningarna upphör söndagen den 24 oktober när Södra Länken öppnar för trafik. Samtidigt stängs Årstalänken och Huddingevägen vid Årstafältet permanent.

Till redaktionen - Inbjudan till pressinformation den 7 okt, kl. 11.00 om trafikomläggningar på Södra Länken.

Välkommen till pressinformation:

Dag: torsdag 7 oktober
Tid: kl. 11.00
Plats: Södra Länkens informationslokal, Bolidenvägen 14, 1 tr, Johanneshov

Presslegitimation krävs.

Program
Information om trafikomläggningarna på Årstalänken och Huddingevägen vid Årstafältet inför Södra Länkens öppnande.
Från Vägverket Region Stockholm medverkar: Hans Jenefors, bitr. projektchef Södra Länken och trafikansvarig Lennart Leonardsson.

För ytterligare information, kontakta:
Ylva Lundin, informationsansvarig Södra Länken, tfn 070-666 58 26.
Läs mer om Södra Länken på webbplatsen: www.sodralanken.nu.


Södra Länken är Sveriges största vägtunnelbygge och öppnar för trafik söndagen den 24 oktober 2004. Den är en ny trafikled i Stockholm och förbinder Essingeleden i väster med Värmdöleden i öster. Den har dessutom anslutningar till andra större leder som Huddingevägen och Nynäsvägen. Södra Länken gör det lättare för kollektiv- och biltrafiken att komma fram samt minskar genomfartstrafiken i Stockholms innerstad. Trafikleden är 6 km lång och av dessa går 4,5 km i tunnel. Cirka 60 000 fordon/dygn kan färdas i tunnlarna. Det gör att miljön i Årsta, Johanneshov och Hammarbyhöjden förbättras.


Region Stockholm
Avdelning Information: Postadress: 171 90 Solna.
Telefon: 08 - 757 66 00. Telefax: 08 - 627 09 23.
E-post: vagverket.sto@vv.se
Informationschef: Birgitta Holmström Telefon: 08-757 67 21
Mobil: 070-673 64 88. Telefax: 08-98 23 23
E-post: birgitta.holmstrom@vv.se
Informatör: Linda Eriksson Telefon: 08 - 757 67 62
Mobil: 0730 - 265 118. Telefax: 08 - 98 23 23.
E-post: linda-a.eriksson@vv.se