Trafikverket

Begränsad öppning av Hasslöbron i Blekinge skärgård

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 10:57 CEST

Mellan den 1 november 2010 och den 31 mars 2011 kommer Hasslöbron mellan Almö och Västra Hästholmen i Blekinge skärgård att byggas om. Under ombyggnadstiden öppnas bron för sjöfart endast på beställning.

– Vi måste bygga om brons styrsystem och vi utför arbetet under vintern eftersom det är lite trafik i farleden under denna period, berättar Adriano Maglica, projektledare på Trafikverket.

Bron öppnas på beställning
Under ombyggnaden får sjöfart som vill passera genom farleden vid Hasslöbron beställa broöppning senast två timmar före önskad genomfart. Öppning erbjuds under ordinarie arbetstid, helgfri måndag-fredag. Under övrig tid är farleden stängd för trafik som kräver broöppning.

Under november-januari öppnas bron vanligtvis 2-3 gånger/vecka och i mars månad 1-2 gånger/dag.

Läs mer
Beslut från Länsstyrelsen Blekinge Län

För mer information kontakta:
Adriano Maglica, projektledare Trafikverket, 036-19 21 41
Svevia för att beställa  broöppning, 0455-439 05 (helgfri mån-fre 07.00-16.00)

 

Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.