Naturvårdsverket

Begränsad skyddsjakt på varg och lodjur

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 11:41 CET

Naturvårdsverket har beslutat att tillåta skyddsjakt på två vargar i
Jämtland som orsakar allvarliga problem i rennäringens åretruntmarker.
Verket sade nej till att ta bort fem andra vargar. Årets skyddsjakt på
lodjur begränsas till renskötselområdet av hänsyn till att den oroande
utvecklingen av stammen.

- De stora rovdjuren ska finnas kvar långsiktigt i landet, men vi måste
hantera de konflikter och skador som uppstår. Därför godkänner vi skyddsjakt
på de två vargarna och begränsar skyddsjakten på lodjur till
renskötselområdet, förklarar Björn Risinger, chef för
Naturresursavdelningen.

Fyra samebyar (Tossåsen, Mittådalen, Handölsdalen och Idre) har ansökt om
att sex vargar avlägsnas från renskötselområdet. Det handlar om två vargar i
Henvålenområdet i Jämtland, två som rör sig i gränstrakterna mellan
Jämtland, Västernorrlands och Gävleborgs län, samt två som setts i trakterna
av Idre. Vidare har Jägareförbundet Gävle Dala ansökt om skyddsjakt på en
varg som angripit tre hundar, varav två dött.
Varken vargarna i Idre eller de som befinner sig i gränstrakterna har
orsakat så stora skador att de bör tas bort, enligt länsstyrelserna i de
fyra länen. Det är inte heller tillräckligt skäl för skyddsjakt att en varg
angripit tre hundar. Därför avslår Naturvårdsverket de ansökningarna.

Henvålenvargarna
Länsstyrelsen i Jämtland rekommenderar att de två vargarna i Henvålen fälls.
Det revirhävdande paret befinner sig i renskötselns åretruntmarker.
Sannolikt blir det föryngring till våren och enligt riksdagsbeslutet
Sammanhållen rovdjurspolitik torde det vara omöjligt att förena
vargföryngring med modern renskötsel i åretruntmarker.
Med tanke på risken för inavel av vargstammen är frågan om de här vargarnas
ursprung viktig. Ingen av dem är invandrad från Finland, men tiken i
Henvålenreviret är genetiskt mer värdefull än genomsnittet. Men hennes
föräldrar har producerat 15-20 valpar under årens lopp.

- Vi har beslutat om skyddsjakt mot bakgrund av de
erfarenheter som finns av
revirhävdande par i åretruntmarker. De kan orsaka stor skada och det är
mycket svårt att förebygga skadorna effektivt, säger Björn Risinger.

Skyddsjakt på lodjur
Naturvårdsverket har beslutat om skyddsjakt på 33 lodjur inom
renskötselområdet, men ingen jakt utanför. Det beror på den oroande
utvecklingen av stammen. Länsstyrelsens rapport om inventeringarna i vintras
visade att det var cirka 230 föryngringar, dvs. 230 honor som föder ungar
årligen. Riksdagens har satt minimimålet 300 föryngringar, vilket innebär
cirka 1500 djur. 230 föryngringar motsvarar att det finns cirka 1200 lodjur.

- Vi är långt ifrån målet 300 föryngringar. Riksdagsbeslutet innebär att
stammens tillväxt ska ske utanför renskötselområdet. Det blir viktigt att nu
följa hur stammen utvecklas och därför blir jägarnas och andra ideella
krafters inventering i vintern än viktigare, säger Björn Risinger.

Beslutet innebär att fällfångst tillåts mellan 10 januari och 30 april 2004.
Jakt med vapen tillåts 17 februari - 31 mars.
I Jämtlands län får högst 20 djur fällas, i Dalarnas 1, Västernorrlands 2,
Västerbottens 8, och Norrbottens län 2 djur. Läs i skyddsjaktsbeslutet på
Naturvårdsverkets webbplats för mer exakta uppgifter om var i länen
skyddsjakten tillåts och andra villkor.

- Länsstyrelserna kan också fatta beslut om skyddsjakt på enstaka lodjur som
orsakar skada. Den rätten har länsstyrelserna i län med fasta
lodjursstammar, påpekar Björn Risinger.

Läs hela besluten på www.naturvardsverket.se
under Natur, Rovdjuren är fredade.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Risinger, chef Naturresursavdelningen, 08-698 14 84, 0708-40 41 63, bjorn.risinger@naturvardsverket.se
Johan Bodegård, t.f. enhetschef Viltförvaltningsenheten, 08-698 14 13, 070-266 86 00, johan.bodegard@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, pressansvarig, 08-698 13 12, 070-206 37 27,
anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är
pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i
samhället. Antalet anställda är 550.