Sundsvalls kommun

Begränsade möjligheter att utveckla Svartviks industriområde

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 14:23 CEST

I flera artiklar har vi på senare tid kunnat läsa om hur saneringen och upprustningen av Svartviks gamla industriområde uppskattats av husbilsägare och besökare i stort.

- Det är naturligtvis glädjande att många är positiva till området men det medför också att vi nu väljer att på ett bättre sätt uppmärksamma dem som vistas där att det på grund av kvarvarande miljögifter i marken finns restrektioner för hur området kan användas. Industriområdet är sanerat och ytskikten innehåller inte några föroreningar, de finns däremot kvar djupare ner i marken, säger Gunnar Westerlund, avdelningschef, mark- och exploatering, stadsbyggnadskontoret. Detta innebär att vi inte får schakta i området, inte får exploatera platsen samt att verksamhet som innebär permanent vistelse inte heller är tillåten.

Information på olika språk
När vi nu ser hur attraktivt området blivit inser vi också att vi på ett bättre sätt måste informera om de restriktioner som finns. Under sommaren sätter vi därför upp skyltar med information på svenska, engelska och tyska.

Inga toaletter eller servering i området
Önskemål om exempelvis toaletter och enklare serveringar på platsen har nämnts i olika sammanhang. Toaletter och mathantering kräver vatten och avloppslösningar vilket i sin tur innebär grävningsarbete som alltså inte är tillåtet.

Omöjligt att helt få bort alla gifter ur marken
Trots de saneringsarbeten som utförts i området kan marken inte helt befrias från miljögifter. Den industriella verksamheten i Svartvik pågick i mer än 150 år och hanteringen av olika kemiska ämnen förde med sig en omfattande miljöpåverkan i området.

Området sanerades mellan 2004-2010 för att göra platsen lämplig och tillgänglig för kultur- och fritidsändamål. Människor kan utan hälsorisker vistas i området och njuta av den havsnära miljön, utöva fritidsaktiviteter och ta del av kulturutbudet vid Svartviks industriminnen. De föroreningar som fortfarande finns kvar djupt ner i marken har täckts över med rena jordmassor.

Kontakt
Gunnar Westerlund
avdelningschef mark- och exploatering, stadsbyggnadskontoret
Tfn: 060-19 11 30, 070-324 16 41