Socialdepartementet

Begränsning av mobil- och Internetanvändning inom psykiatrisk tvångsvård föreslås

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 14:27 CEST

Regeringen har idag beslutat om propositionen Elektroniska kommunikationstjänster m.m. inom psykiatrisk tvångsvård (prop. 2005/06:195). I propositionen föreslås att patienters tillgång till mobiltelefoner och Internet inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatri ska kunna begränsas.

Beslut om inskränkning av patienters tillgång till elektroniska kommunikationsmedel ska tas av chefsöverläkare om det är nödvändigt med hänsyn till vården av patienten, eller för att undvika att någon annan lider skada. Beslutet ska gälla i två månader. Chefsläkaren ska även kunna besluta om övervakning av försändelser från en patient. Patienten har rätt att överklaga beslutet till länsrätten.

Socialstyrelsen kommer att få i uppdrag att utvärdera användningen och konsekvenserna av förslaget.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.


Kontakt:
Stefan Sjöquist
Pressekreterare hos Morgan Johansson
08-405 29 38
070-228 70 99
registrator@social.ministry.se