Stockholms stad

Begränsningar för studentflak i City för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2012 06:30 CET

I maj och juni tar många ungdomar studenten och en del i firandet är att åka runt i city på studentflak. Trafiksituationen i Stockholms innerstad är redan mycket ansträngd och små störningar orsakar stora problem med framkomligheten och trafiksäkerheten. Trafikkontoret har därför i samråd med Polisen beslutat om begränsningar för studentflak i citykärnan för studentfirandet 2012 och inriktning för 2013.

Från och med mitten av maj och cirka en månad framåt tar Stockholms gymnasieelever studenten.

-  Studentexamen är förstås en härlig dag för ungdomarna, men studentflaken innebär stora påfrestningar för trafiksystemet i city. Med de många trafikarbeten som sker i staden måste vi värna framkomligheten och trafiksäkerheten och därför inför vi de här begränsningarna för studentflaksåkning i city, säger trafikdirektör Per Anders Hedkvist.

Trafikkontorets bedömning är att om man inte skulle stänga av för studentflak kring city får trafiken, och särskilt utryckningsfordon och för framkomligheten viktiga busslinjer, mycket svårt att ta sig fram. Genom att sprida ut studentflakens färdvägar hoppas kontoret kunna avlasta de områden som är mest känsliga för störningar i trafiken.

Begränsningarna införs på följande gator: Sergels Torg, Sveavägen mellan Sergels Torg och Olof Palmes gata, Hamngatan, Kungsgatan mellan Vasagatan och Birger Jarlsgatan, Klara Vattugränd, från Klarabergsviadukten vid Centralstationen/Waterfront via Klarabergsgatan till Sergels Torg samt Norrlandsgatan och Kungsträdgårdsgatan. På Kungsträdgårdsgatan och del av Kungsgatan får redan idag endast bussar samt trafik till och från fastigheterna köra.

Polisen kommer att övervaka avstängningarna, som skyltas vid infarterna till gatorna. Även området vid Sergels Torg kommer att övervakas. Polisen kommer också att ha kontrollstationer vid Stockholms infarter.

-  Vi kommer att inspektera fordonen, miljöklassningen, säkerheten, om föraren är nykter och förekomsten av alkohol på flaken, säger poliskommissarie C-G Wrangel, chef för Trafikpolisen Stockholm City.

Tidigare år har bussarna fastnat i trafiken under den här perioden. Tunnelbanan är ett bra alternativ om man vill vara säker på att komma fram i tid.

Nästa år, 2013, kommer området kring Sergels Torg att vara delvis avstängt för all trafik, inklusive studentflak, på grund av att Sergels Torg ska renoveras.

Inför studentfirandet 2013 kommer Trafikkontoret och Polisen att bjuda in representanter från elevråden på Stockholms gymnasieskolor för att diskutera hur man tillsammans kan skapa förutsättningar för ett firande som är säkert och roligt för alla.

Grafiskt material över regleringarna för årets studentflaksfirande för fri publicering:
Karta över regleringarna.
Karta över eventuella alternativa färdvägar.