AFA Försäkring

Begränsningar i försäkringsskyddet vid smitta

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 13:42 CET

Under de senaste dagarna har ett försäkringsärende rörande en TBC-smittad förskollärare referats i massmedia. AFA Försäkring vill på detta sätt förklara sitt ställningstagande.

Försäkringsskyddet vid smitta är starkt begränsat i arbetsskadeförsäkringen, detsamma gäller den kollektivavtalade trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA).

För den som ådrar sig en smittsam sjukdom vid arbete i laboratorium finns inga begränsningar.

I andra fall krävs att smittokontakten ska ha förekommit i arbete vid sjukvårdsinrättning eller i annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av en smittförande person. Därför har t.ex. en förskollärare ett försäkringsskydd om hon eller han ådragit sig smittan vid "omhändertagande" av ett barn på dagis.

I det aktuella fallet hade förskolläraren ådragit sig smittan av en kollega som hon träffat vid personalgruppsmöten och vid nätverksträffar. Detta framgår av uppgifter som lämnats i skadeanmälan till oss och av ett utlåtande från den försäkrades läkare.

Den försäkrade har alltså drabbats av TBC som hon sannolikt har ådragit sig i sitt arbete. Den smittsamma sjukdomen har dock inte överförts på ett sådant sätt som krävs för att den ska kunna godkännas som arbetsskada.


Lars Baltzari
Chef för Juridik och Information inom AFA Försäkring

För ytterligare information kontakta:
Lars Baltzari, Chef för Juridik och Information, AFA Försäkring, 08-6964023, 0708-928569

AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Fler än tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljö och folkhälsa. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se