Vänsterpartiet

Behåll det gällande förbudet mot djurförsök

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 14:24 CET

Vid dagens samråd i EU-nämnden med jordbrukminister Eskil Erlandsson anmälde Jacob Johnson, riksdagsledamot (V) avvikande mening när det gäller förslaget till det s k djurförsöksdirektivet.

- Direktivets skrivningar innebär en avsevärd urholkning av det nu gällande förbudet att använda sig av försök på djur om alternativa metoder finns.

- Dessutom innebär direktivet att ett land förhindras att nationellt skärpa sina regler vad gäller användningen av djurförsök, säger Jacob Johnson. 

Mer information: Jacob Johnson, tel. 070-205 29 47