Svenska Golfförbundet

Behålla och rekrytera temat i golfens styrelseseminarier

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 09:48 CEST

Till styrelseseminarierna kommer ledamöter från golfklubbarnas styrelser, andra förtroendevalda eller anställda i ledande befattning. Seminarierna är en favorit i repris som under tre år samlat över 258 klubbar och drygt 1 200 ledare. Betygen och eftermälet har alltid varit mycket bra.

- Vi har därför valt att permanenta satsningen och att varje höst återkomma med nya och förhoppningsvis ännu bättre seminarier. I år har vi också kortat ner programmet från tre till två kvällar, säger Bo Bengtsson, chef för klubb- och anläggningsutveckling på Svenska Golfförbundet.

Nyheterna för årets seminarier är att presentera ett för klubbarna mer jordnära innehåll och koncentrera sig på de frågeställningar, problem och utmaningar som klubbstyrelserna jobbar med. Förra året pratades det mer om andra branscher och vikten av förändringsarbete.

- I år väljer vi att prata om fakta kring golfverksamheten i Sverige och verktygen för att skapa en attraktivare anläggning och ett attraktivare klubbliv. Ett kärt gammalt ämne återkommer också, nämligen arbetsgivarrollen och råd kring rekrytering i regi av Maria Möller och Katarina Novak på SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet).

SISU Idrottsutbildarna, som redan jobbar framgångsrikt med många golfklubbar, kommer också att vara med på seminarierna.

- Tanken är att de ska kunna ta vid och hjälpa klubbarna efter seminarierna med bland annat processledning, råd och exempel från andra idrotter.

Målgruppen är som tidigare styrelse, klubbledning och valberedning. Bland de 13 orterna finns två nykomlingar, Tällberg och Gävle.

- Vi rekommenderar klubbarna att delta med minst fyra till fem personer för större framgång på hemmaplan.

Schema Styrelseseminarierna
Linköping 1 oktober och 12 november
Västerås 2 oktober och 13 november
Tällberg 3 oktober och 14 november
Gävle 4 oktober och 15 november
Östersund 9 oktober och 19 november
Stockholm 10 oktober och 20 november
Växjö 16 oktober och 27 november
Jönköping 17 oktober och 28 november
Skövde 18 oktober och 29 november
Skellefteå 27 oktober
Malmö 5 november och 4 december
Falkenberg 6 november och 5 december
Göteborg 7 november och 6 december

Läs mer om styrelseseminarierna

För mer information
Bo Bengtsson, bo.bengtsson@golf.se eller 08-622 15 59
Thomas Bergman, thomas.bergman@golf.se eller 08-622 15 12