Fysioterapeuterna

"Behörighetsutredningen förnekar patientens rätt att få en säker vård"

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 16:12 CEST

I dag överlämnade utredare Ann-Christin Tauberman 2009 års Behörighetsutredning till socialminister Göran Hägglund.

Specialistordning
Utredningen anser bland annat att det inte finns skäl att införa en statligt reglerad specialistutbildning för sjukgymnaster.

I nuläget finns en specialistordning för sjukgymnaster som kåren själva initierat och som i dag hanteras av Sjukgymnastförbundet. Specialistordningen uppkom ur patienternas behov av att få specialiserad sjukgymnastisk behandling, till exempel vid stroke eller traumatiska hjärnskador.

- Att utredningen inte vill ge denna specialistordning statens acceptans visar att utredarna inte har insikt i hur svensk hälso- och sjukvård fungerar. De har snarare gjort kortsiktiga ekonomiska hänsynstaganden än att se till patientens rätt till en säker och god vård, säger Sjukgymnastförbundets ordförande Anna Hertting.

Kårens yrkestitel
Utredningen har även tittat på frågan huruvida sjukgymnastkåren bör byta yrkestitel till fysioterapeut.  Ur ett patientsäkerhetsperspektiv föreslår utredningen inget namnbyte.

Sjukgymnastförbundet menar att denna analys är otillräcklig och att det finns flera andra viktiga aspekter att ta hänsyn till för att kunna göra en adekvat bedömning av frågan.

Förbundets kongress 2008 beslutade att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att förutsättningslöst utreda frågan om ett namnbyte. Detta arbete avser förbundsstyrelsen att slutföra.


För ytterligare kommentarer:
Anna Hertting, förbundsordförande, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
0703-50 86 04

För ytterligare information:
Peter Karlsson, informationsansvarig, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
08-56 70 61 17, 0709-28 61 17