Riksutställningar

Behöver svenska museer fler volontärer?

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 15:01 CEST

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth vill se fler volontärer på svenska museer. En undersökning av Riksförbundet Sveriges Museer visar att medlemmarna är kritiska. Oron gäller hotade arbetstillfällen och lägre krav på kompetens.

Med bakgrund i den pågående diskussionen om volontärer i offentligfinansierad kulturverksamhet ordnar Riksutställningar ett Debattle under Almedalsveckan.

-  Volontärskap är en prioriterad fråga i vår omvärldsbevakning och Debattle kommer undersöka olika perspektiv på hur samspelet mellan frivilliga och museer kan och bör ske i Sverige i dag, säger Riksutställningars generaldirektör Staffan Forsell.

Debattle är ett intensivt debattformat där förespråkare och motståndare möts i en retorisk kamp med syfte att övertyga varandra och publiken. Årets Debattle startar klockan 10.00 tisdagen den 2 juli i Riksutställningars lokaler på Artillerigatan 33A i Visby.

I lag JA tävlar!
Lars Amréus, Riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet.
Nicklas Lundblad, samhällspolitisk rådgivare, Google.
Lars-Anders Johansson, kulturansvarig på Timbro.

I lag NEJ tävlar!
Karin Thorasdotter, chef för Arenauniversitetet, Arena.
Annika Olsson, lektor i genusvetenskap, Stockholms universitet. Magnus Reuterdahl, arkeolog och antikvarie, DIK.

Moderator: Hedvig Weibull, journalist

Kontakt: Karin Henriksson, projektledare och huvudredaktör,
telefon 0498 79 90 22,  http://www.riksutstallningar.se/almedalen

 

Riksutställningar stödjer museer och andra utställare med utveckling och samverkan genom att erbjuda kunskap, erfarenheter och nätverk från internationell omvärldsbevakning och analys. Tillsammans med kreativa utställare vidareutvecklar vi också teknik och metoder och förmedlar det vi lär oss genom rådgivning, utbildningar och nyhetsbrev. www.riksutstallningar.se