Region Gävleborg

Behöver vi fler kvinnor som driver företag i Hälsingland?

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 13:59 CEST

Frågan är  inte så provokativ som den låter utan kanske helt enkelt befogad att ställas. Statistiken talar sitt tydliga språk – vi behöver fler kvinnor som startar och driver företag och det går om rätt förutsättningar ges.

Därför träffas den 25 oktober inbjudna  representanter från olika aktörer som stöttar näringslivet (t ex Länsstyrelsen, näringslivsbolag, revisorer, politiker, ALMI,  banker, Arbetsförmedling) tillsammans med ett antal företagarkvinnor som vill utveckla innovativa ideér och kvinnor som vill starta eller köpa företag för att gemensamt arbeta i ett sk workshopevent.

 Syftet med eventet är:

  • Skapa ökad medvetenhet om förutsättningarna för kvinnors företagande
  • Dela personliga insikter
  • Inspirera till gemensam handlingskraft

I kreativa workshops ska deltagarna ta fram förslag till fungerande åtgärder på vad som kan göras för att öka antalet kvinnor som driver företag i regionen. Resultatet sammanställs sedan i en gemensam handlingsplan som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet; för att på bästa sätt implementeras i de befintliga strukturerna.

Workshopeventet sker den 25 oktober i Orbaden.

Huvudansvarig för eventet är Region Gävleborg och Tillväxtverket tillsammans med Företagarna, Mellansvenska Handelskammaren samt Svenskt Näringsliv.

För mer information vänligen kontakta: Agnetha Påhlin Tel  026-650282