Epago

Behövs verkligen skolan?

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 13:21 CEST

Är det självklart varför skolan finns? Behövs skolan när alla världens böcker snart finns lagrade hos Google? Vad kan vi vänta oss de närmaste 10 till 15 åren? Med hjälp av stora enkätstudier om bl.a. skolans framtida roll, skolledarens uppgifter och de ungas värderingar och livsstil visar Thomas Fürth och Göran Krafft på en spännande bild av framtiden i sin nya bok Framtiden börjar i klassrummet som nu lanseras av Epago.

Hur kan skolan möta framtidens utmaningar och vad krävs för att få engagerade lärare och motiverade elever? Detta och många andra frågor diskuteras i boken.

Författarna beskriver de viktigaste framtidstrenderna och hur dessa kan påverka skolan. Olika generationers värderingar lyfts fram för att visa vilken betydelse skillnader kan få för skolan och allt framställs i ett globalt perspektiv.

I boken presenteras två stora forskningsprojekt där bl a lärare, elever, beslutsfattare och folk från näringslivet har intervjuats om vad som behöver förändras i den svenska skolan och vad syftet med den är i framtiden. Vidare beskrivs vilka utmaningar rektor ställs inför och vad som kännetecknar en bra rektor. Författarna visar vad som leder till goda resultat i skolan.

Om författarna:
Thomas Fürth är forskningsledare på Kairos Future, författare och välkänd föreläsare. Göran Krafft är partner och seniorkonsult på Kairos Future samt projektledare för studierna som presenteras i boken.

För ytterligare information kontakta Thomas Fürth på 070-657 1242 eller thomas.furth@kairosfuture.com eller Göran Krafft på  070-549 0555 eller goran.krafft@kairosfuture.com. Se också www.kairosfuture.com.

För ev. recensionsexemplar kontakta elisabeth.lennartsdotter@gleerups.se

Epago är ett varumärke som ägs av Gleerups Utbildning AB, en av Sveriges ledande leverantörer av läromedel, kompetensutveckling och kurslitteratur. Gleerups affärsidé är att i nära samarbete med kunden utveckla, marknadsföra och sälja verktyg för framgångsrikt lärande i skola och högskola. Gleerups Utbildning AB huserar totalt sett varumärkena Epago, Gleerups och Bokklubben Kråke. Företagets huvudkontor ligger i Malmö, har ett 60-tal medarbetare och omsatte 2008 ca 180 MSEK.