Sveriges Kommuner och Landsting

Behov av fortsatt satsning på e-handel

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 11:54 CET

Elektronisk handel är ett sätt att skapa en effektiv offentlig inköpsprocess med stöd av IT. I en skrivelse till Finansdepartementet vill Sveriges Kommuner och Landsting att staten fortsätter satsa på e-handel.

– Sedan mitten av 1990-talet har vi arbetat för att underlätta för kommuner och landsting att införa elektroniska inköpsprocesser. E-handel förenklar inköps- och fakturaprocessen och håller kostnaderna för detta nere så att resurserna kan satsas på kärnverksamheterna istället, säger Ilmar Reepalu, ordförande för Svenska Kommunförbundet.

Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med Verket för förvaltningsutveckling (Verva) och Ekonomistyrningsverket (ESV) arbetat med att utveckla en standard för en offentlig inköpsprocess med stöd av IT. Arbetet med standard inryms under begreppet SFTI (Single Face To Industry). SFTI är en etablerad, öppen branschstandard, men den behöver utvecklas och förvaltas. Standarden behövs för såväl hela inköpsprocessen som för separat e-fakturering.

– Det är av största vikt att utvecklingen av SFTI kan fortsätta och vi vill nu att staten avsätter resurser för utvecklingsarbetet även under kommande år. Sveriges Kommuner och Landsting har för avsikt att fortsätta stödja denna utveckling, säger Ilmar Reepalu.

Många statliga myndigheter inför nu e-fakturering. Verva ser nu över vilken standard statliga myndigheter ska använda sig av och om det skulle resultera i att Svefakturan, som ingår i SFTI blir rekommenderad kräver det en stabil organisation för utveckling och förvaltning av STFI.

– I de kommuner och landsting som har infört E-handel fungerar det nu väl, efter ett långt utvecklingsarbete. Standarden STFI är införd och används. För att ta tillvara detta lyckade arbete krävs vidareutveckling och förvaltning, säger Ilmar Reepalu.

För mer information: Kerstin Wiss Holmdahl, avdelningen för juridik, tfn 08-452 79 87, mobil 070-548 96 86