Famna

Behov av ledarutveckling inom vård och social omsorg

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2011 10:43 CET

Famnas chefs- och ledarutbildning AGERA, som under två år bedrivits i samarbete med Ersta Sköndal högskolas uppdragsutbildning, avslutas den 18 mars. Utbildningen är den första i Sverige och har vänt sig till chefer och ledare hos 22 av Famnas Stockholmsmedlemmar som alla bedriver sin verksamhet inom idéburen vård och social omsorg, dvs. utan vinstsyfte. Utbildningen har omfattat 15 högskolepoäng.

-          Vi är glada över att bidraget från Europeiska Socialfonden, ESF, har möjliggjort utbildningen, säger Kerstin Eriksson som varit projektledare från Famna.
I utbildningsprogrammet har bl.a. ingått chefsutveckling, kvalitetssäkring och omvärldsbevakning, konkurrensutsättning och upphandling av vård- och omsorgstjänster samt arbetsmiljö- och arbetsgivarfrågor.

Utvärdering av utbildningen har skett kontinuerligt från Ersta Sköndal högskola och en slutrapport ska lämnas senare under våren.

-          Vi har inlett samtal med Ersta Sköndal högskola och andra intressenter om att kunna få en permanent utbildning eftersom vi ser att behovet av ledarutveckling inom vård och social omsorg är stort. Ersta Sköndal högskola är också intresserade av att utveckla en mastersutbildning inom området, säger Famnas generalsekreterare Lars Pettersson.

Famna är branschorganisation för idéburna aktörer inom vård och social omsorg. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet utan vinstsyfte.