Tandvårdsskadeförbundet

Behov av riktad tillsyn över tandvårdsförordningens 6§ och 7§

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 10:18 CEST

Behov av riktad tillsyn över tandvårdsförordningens 6§ och 7§

Folk som blir sjuka av amalgam eller andra dentala material tvingas allt oftare betala utbyte av dessa själva. Detta trots att det finns bestämmelser i tandvårdsförordningens 6§ och 7§ som ger möjlighet till fyllningsbyte på landstingets bekostnad.

─ Giftigt kvicksilver från amalgamfyllningar kan orsaka allvarliga och långvariga sjukdomar, säger Margaretha Molius Tandvårdsskadeförbundets ordförande.

Medlemmar i Tandvårdsskadeförbundet har ofta varit sjukskrivna i åratal i diagnoser som fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, ångest och andra psykiska diagnoser. De har inte råd att gå till tandläkaren trots övertygelse om att tandfyllningsmaterialet bidrar till deras sjukdomar.

─ Majoriteten av förbundets medlemmar förbättrar hälsan efter fyllningsbyte och för en del handlar det om liv eller död, fortsätter Margaretha Molius.

Trots att alltmer forskning visar att tänderna är en del av kroppen och att känsliga individer blir sjuka av sina dentala material blir det allt svårare att få utbytet bekostat av landsting och regioner.  Möjlighet att överklaga beslut finns inte trots att det i genomsnitt handlar om subventioner på 10 000 kr för den enskilde. Myndigheterna kan därför helt godtyckligt fatta sina beslut.

Tandvårdsskadeförbundet anser att rättsosäkerheten är stor och har därför i brev till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) bett myndigheten göra en riktad tillsyn över hur tandvårdsförordningens 6§ och 7§ tillämpas och hur landsting och regioner informerar patienter om denna möjlighet. 

Mer information från Tandvårdsskadeförbundet

Margaretha Molius, ordförande tel 0520 – 80 600

Ann-Marie Lidmark, förbundssekreterare 070 742 79 57