Position Scandinavia Jönköping/Nässjö

Behov av tusentals järnvägstekniker!

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 16:15 CET

Bristen på järnvägstekniker är skriande i hela norden. Minst 1500 personer behöver anställas årligen de närmaste tio åren. Det rör sig om allt från civilingenjörer till ombordpersonal. Det konstaterade Pia Bergqvist, utbildningsstrateg vid Trafikverket vid en seminariedag i Nässjö. I järnvägsmetropolen Nässjö har man snappat upp behoven och satsar nu på utbildningar både för banteknik samt för el- och signalteknik. En ny skolbyggnad uppförs, främst med kommunala medel men också uppbackad av den rikskände Lennart Israelsson som får se skolbyggnaden kallas "Aktie-Stinsens Rallareskola".

Vid nässjödagen konstaterade Pia Bergqvist att stora behov finns och flera investeringar är nödvändiga inom järnvägssektorn liksom satsningar på underhåll. Inte minst de två senaste vintrarna - och för all del även andra tider på året - har visat detta med önskvärd tydlighet. Samtidigt är stora pensionsavgångar att vänta.

Utbildningssystemet behöver utvecklas på alla nivåer. Kreativa unga människor måste attraheras till branschen där samverkan mellan olika aktörer är nödvändig. Två skolor i Sverige har beviljats riksintag för järnvägsteknik, Brinellgymnasiet i Nässjö är en av dessa. Men utbildningen i Nässjö tillgodoser naturligtvis endast en del av det stora behovet. En kraftsamling i branschen är absolut nödvändig. Det behövs utbildning såväl på gymnasienviå som inom yrkeshögskola och så vidare,  summerar Pia Bergqvist.

Bildtext; Enorma behov av järnvägstekniker diskuteras. Pia Bergqvist, Trafikverkets utbildningsstrateg och Birger Karlsson från arbetsförmedlingen i samråd.