Ungdomsstyrelsen

Behov av ungdomspolitik diskuteras i Rosengård

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2003 09:00 CEST

Under tisdagen den 27 maj blir ungas villkor ett livligt diskuterat ämne i Rosengård i Malmö. Då arrangeras en konferens av Drömmarnas Hus i Rosengård i samarbete med statliga Ungdomsstyrelsen. Tjänstemän, politiker och ungdomsledare från hela landet samlas för att ta del av erfarenheterna från Drömmarnas hus på temat Kultur för integration.

Drömmarnas Hus driver ett kulturhus för barn och ungdomar. I mars inledde de ett samarbete med Ungdomsstyrelsen som ungdomspolitisk stödjepunkt. Det innebär att de verkar som specialister och pådrivare av den ungdomspolitiska utvecklingen. Erfarenheterna från Drömmarnas Hus visar att kultur och skapande bidrar till positiva möten och underlättar integration. Förhoppningen är att kunskaperna från verksamheten i Rosengård kan komma till nytta i andra kommuner som vill arbeta aktivt med ungdomspolitik.

- Nu krävs en ungdomspolitisk skärpning i våra kommuner säger Leif Linde, Ungdomsstyrelsens generaldirektör, med anledning av två nya rapporter från Ungdomsstyrelsen som i dagarna överlämnas till regeringen.

- Allt för många unga upplever att de inte kan påverka, oroar sig över sin hälsa och ser dystert på sina framtidsmöjligheter. Det är ingen tröst för Sveriges kommunpolitiker att de flesta unga är nöjda och optimistiska när tio procent ser livet som utsiktslöst. Alla ska ha rätt att utvecklas i skolan, få påverka sin vardag och ha en aktiv fritid för att så småningom kunna etablera sig i eget boende och kunna försörja sig själva. För att nå dit krävs bland annat en aktiv målmedveten ungdomspolitik i våra kommuner, säger Leif Linde.

Konferensen inleds av Leif Linde som ger aktuella bilder från den nationella ungdomspolitiken och ungdomars levnadsvillkor. Det gör han utifrån de två nya rapporterna De kallar oss unga – Ungdomsstyrelsens attityd och värderingsstudie 2003 samt UNG 2003 – Fördjupad analys av den nationella ungdomspolitiken.

- För att ungdomspolitiken ska omfatta alla ungdomar krävs otraditionella metoder och pilotprojekt. I det arbetet krävs samarbete av många aktörer, säger Lotta Lundgren, Drömmarnas Hus.

Konferensen i Rosengård ingår i en serie om fyra konferenser om ungdomspolitik som arrangeras av de ungdomspolitiska stödjepunkterna tillsammans med Ungdomsstyrelsen på olika platser i landet. Drömmarnas Hus är en aktör i Stiftelsen Kulturförökarna som utsetts till ungdomspolitisk stödjepunkt.

Leif Linde kommer att finnas tillgänglig för intervjuer klockan 8.30 – 12.30 på konferensen på Drömmarnas Hus, Frölichsväg 4, Rosengård, Malmö. Konferensen pågår till klockan 17.00. Kontakta gärna Per-Uno Frank, Ungdomsstyrelsen, tfn 070-525 23 20.

För mer information:
Martin Holmberg, Ungdomsstyrelsen
08-462 53 66, 0706-63 39 18 martin@ungdomsstyrelsen.se

Per-Uno Frank, Ungdomsstyrelsen
0705-25 23 20 per-uno@ungdomsstyrelsen.se

Lotta Lundgren, Drömmarnas Hus
0708-19 02 54

Lone Lindström, Drömmarnas Hus
040-21 74 76, 0704-41 41 07 info@drommarnashus.se