RISE Research Institutes of Sweden AB

Behovsstyrd ventilation testas i forskningsvilla

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 09:34 CEST

Våren 2014 invigdes en forskningsvilla på SPs område i Borås. Nu blir villan plats för ett nytt forskningsprojekt där en metod för att behovsstyra ventilation ska tas fram. Energimyndigheten finansierar arbetet.

Projektet ska identifiera reglertekniska parametrar och funktioner som säkerställer ett sunt inomhusklimat och samtidigt sänker ventilationsbehovet. Det sänker i sin tur uppvärmningsbehovet. Forskarna ska använda villan som ett laboratorium där komponenter och styrningar som utvecklas i projektet ska utvärderas.

Den nyligen beslutade ekodesignförordningen för ventilationsaggregat kommer att få stor inverkan på marknaden för dessa. Den premierar aggregat som är anpassade för behovsstyrd ventilation.

– Det är samtidigt inte klarlagt hur luftkvalitet ska mätas i bostäder så att ventilationen kan regleras mot det verkliga behovet utan att riskera att innemiljön försämras. Det hör till det som vi ska reda ut, säger Caroline Haglund Stignor, energiexpert på SP.

Energianvändning, inomhusklimat, komfort och funktion i forskningsvillan följs upp genom detaljerade mätningar av bland annat luftkvalitet och emissioner. Förutom mätningar och utvärderingar i forskningsvillan kommer andra systemkoncept att utvärderas och inomhusklimat mätas i ytterligare byggnader. Detta sker i samarbete med de företag som deltar i projektet.

Forskarna ska också vidareutveckla ekvationen för det nyckeltal som ligger till grund för energiklassningen till att bättre spegla verkliga svenska förhållanden över hela året.  Resultaten ska bli till en ny metod för beräkning av livscykelkostnader (LCC).

Forskningsvillan är byggd tillsammans med trähusföretaget Derome inom ramen för EU-projektet NEED4B.

För mer information, kontakta Caroline Haglund Stignor, SP, tel 070-518 55 45, caroline.haglundstignor@sp.se, eller Fredrik Karlsson, SP, 010-516 59 62

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 300 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se