Beijer Alma AB

Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors förvärvar engelska fjädertillverkaren European Springs and Pressing Ltd

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:22 CET

Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors förvärvar samtliga aktier i European Springs and Pressing Ltd. European Springs and Pressing producerar fjädrar och banddetaljer, huvudsakligen till den engelska marknaden. Bolaget har under en följd av år haft hög tillväxt och god lönsamhet. Omsättningen uppgår till cirka 100 Mkr och antalet anställda är 130 personer. Verksamheten bedrivs i London och i Cornwall.

Med förvärvet av European Springs and Pressing uppgår Lesjöfors omsättning i England till över 200 Mkr och Lesjöfors är därmed det största fjäderföretaget i landet. Förvärvet är ett led i Lesjöfors strategi att växa inom Europa via ökad lokal närvaro. Med European Springs and Pressings kundbas som grund kommer Lesjöfors att öka säljaktiviteterna och vidga produktutbudet. Genom Lesjöforskoncernens tillverkningsenheter i Kina och Lettland kommer European Springs and Pressing att ges tillgång till lågkostnadsproduktion som på sikt kommer att stärka Lesjöfors position på den engelska marknaden.

Förvärvet av European Springs and Pressing kommer att påverka innevarande års resultat positivt för Beijer Alma och Lesjöfors.

” European Springs är ett mycket välskött bolag med ett starkt engagemang hos personalen samt med en affärskultur som har fokus på kunden och den egna effektiviteten. Bolagets sätt att arbeta stämmer mycket väl överens med den kultur som råder i Lesjöforsgruppen och European Springs kommer att passa väl in i vår koncern” säger Kjell-Arne Lindbäck, VD för Lesjöfors.

Ytterligare upplysningar:
Koncernchef och VD Kjell-Arne Lindbäck, Lesjöfors, mobiltelefon: 070-574 99 94
Koncernchef och VD Bertil Persson, Beijer Alma AB, telefon: 08-506 427 50

Beijer Alma AB (publ) är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning på komponenttillverkning. Affärsidén är att förvärva, äga och utveckla små och medelstora företag med god tillväxtpotential. Ett aktivt, långsiktigt strategi- och utvecklingsarbete – som kombineras med investeringar och kompletterande företagsförvärv – ska ge konkurrenskraftiga företag i valda marknadssegment. I samtliga segment fokuserar koncernbolagen på att utveckla starka relationer till kunder som erbjuder tillväxt och lönsamhet. Beijer Alma är noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista (ticker: BEIAb).

Lesjöfors AB (www.lesjoforsab.com) är en fullsortimentsleverantör av standard- och specialproducerade industrifjädrar, tråd- och banddetaljer. Företaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa. Lesjöfors har tillverkning i Sverige, Danmark, Finland, Lettland, England och Kina. Under 2006 var omsättningen 923 Mkr och antalet anställda 578.

Habia Cable AB (www.habia.com) är en av Europas största tillverkare av specialkabel till kunder inom telekommunikation, kärnkraft, försvar och övrig industri. Företaget har tillverkning, forskning och produktutveckling i Sverige samt tillverkning i Tyskland, Kina och Lettland. Under 2006 var omsättningen 564 Mkr och antalet anställda 396.