Beijer Electronics AB

Beijer Electronics deltar i utveckling av Sveriges nya tågsignalsystem

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 10:52 CET

Banverket har utsett Beijer Electronics genom dotterbolaget Westermo som huvudleverantör av robust industriell datakommunikationsutrustning till ERTMS 2 (European Rail Traffic Management System, nivå 2), som är ett nytt trafikstyrningssystem för järnväg inom EU.

Banverket är först ut i världen med att testa det nya signalsystemet ERTMS 2 som exempelvis kan visa broar, stationer och plankorsningar. Systemet gör det möjligt att se kommande hastigheter och lutningar på banan vilket gör det lättare för föraren att planera sin körning. Nyligen provkördes systemet på Ådalsbanan. Testet utfördes för första gången i världen vid plankorsningar för att kontrollera att signaler och bommar fungerade.

Kommunikationen från olika övergångar och signaler utmed järnvägsbanan sker genom SHDSL-teknik från Beijer Electronics dotterbolag Westermo. Ethernet Extenders från Westermo möjliggör tillförlitlig internetkommunikation på långa avstånd på befintlig koppartråd, vilket innebär kostnadsbesparingar då man inte behöver investera i fiberkablar.

Sverige har av EU-kommissionen tilldelats 46 miljoner euro från EUs stöd för transeuropeiska transportnät TEN-T. Pengarna syftar till att göra transporterna av människor och gods snabba och enkla inom EU. Ett projekt som finansieras av dessa pengar är installationen av ERTMS 2 i infrastruktur och fordonsutrustning. Projektet får 22 miljoner euro.

Nästa år öppnar Botniabanan för trafik och den 19 mil långa järnvägen blir då den första banan i Sverige med det nya signalsystemet ERTMS 2.

För mer information kontakta:

VD Westermo AB, Lars-Ola Lundkvist,
tel +46 (0)16 42 80 08, mobil +46 (0)70 661 02 01

VD och koncernchef Beijer Electronics AB, Fredrik Jönsson,
tel +46 (0)40 35 86 10, mobil +46 (0)705 17 16 26

Informationsansvarig Beijer Electronics AB, Katarina Erichs Emilson,
tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96

Beijer Electronics AB är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom automation som utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med dotterbolag i 14 länder, runt 550 anställda och en omsättning på 1,3 miljard kronor per år. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se