Beijer Electronics AB

Beijer Electronics tecknar ramavtal med AstraZeneca

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2003 10:48 CEST

Beijer Electronics har träffat två ramavtal med AstraZeneca för leveranser av hårdvara och systemlösningar för automatisering av deras produktionssystem. Avtalen är nationella och gäller alla AstraZenecas anläggningar i Sverige.

- Vi är stolta över att AstraZeneca valt Beijer Electronics till en så kallad "preferred supplier". Avtalen bekräftar vår tekniska nivå och kvalitet vad gäller produkter och kompetens kring systemlösningar, säger Göran Sigfridsson, VD för Beijer Electronics.

Ramavtalen innebär att Beijer Electronics blir en av AstraZeneca godkänd och certifierad leverantör av hårdvara och systemlösningar. Avtalen omfattar affärsområdet Automations hela produktprogram såsom styr-, driv- och operatörssystem samt projektverksamheten.

Beijer Electronics har sedan flera år ett mycket gott samarbete med AstraZeneca som också är en av företagets enskilt största kunder. Hittills har huvuddelen av leveranserna gått till AstraZeneca i Södertälje. Avtalen kan öppna upp för leveranser till även andra anläggningar som AstraZeneca har i Sverige.

- Sammantaget ger ramavtalen en god möjlighet till utökat och fördjupat samarbete med AstraZeneca och på sikt en ökad försäljning, säger Göran Sigfridsson.

För mer information kontakta VD och koncernchef Göran Sigfridsson på tel 040-35 86 00 eller mobiltel 0706-35 86 10.