Svensk Israel-Information

Bekämpa alla försök till bojkott mot Israel - köp israeliska varor för freden

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 15:04 CET

Bekämpa bojkotten - köp israeliska varor för freden

Palestinagrupperna kritiserar i en ny rapport KF/Coop för att inte bojkotta israeliska varor. Kritiken är absurd men väcker samtidigt allvarliga frågor. Hur motiveras bojkottkraven och vilka är de verkliga bakomliggande intentionerna?

Som ogenerat framhållits av många ledande bojkottförespråkare i Sverige och internationellt är bojkottstrategin – som sätter Israel i unik negativ särklass bland alla världens nationer - i första hand ett led i försöken att undergräva den israeliska statens legitimitet.

Bojkottretoriken odlas i miljöer som inte ens längre försöker ge sken av att stödja en tvåstatslösning. Man föredrar här att drömma om en enstatslösning utan Israel, d.v.s. om allt annat än fred.

Redaktören för det ledande internetbaserade bojkottforat Electronic Intifada, Ali Abunimah, tvekar inte att kalla både president Abbas och premiärminister Fayad "kollaboratörer" eftersom de för fredsförhandlingar med Israel.

Omar Bargouti, grundare av den inflytelserika organisationen Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel ger sin syn på fredssträvandena när han säger: "Good riddance! The two-state solution for the Palestinian-Israeli conflict is finally dead".

Där internationella organisationer förordar ekonomiskt samarbete som en väg ut ur det politiska dödläget och där den palestinske finansministern själv konstaterat att den palestinska myndigheten motsätter sig bojkotter av den israeliska ekonomin och tvärtom önskar utökat samarbete, vet bojkottextremisterna naturligtvis bättre. När Palestinagrupperna i sin senaste rapport om KF/Coop (jan 2011) i svepande och generella termer talar om "bojkott av Israel" illustrerar det utmärkt den egentliga måltavlan – staten Israel som sådan.

Bojkottaktivisternas extrema hållning kan ta sig närmast tragikomiska uttryck, som när man uppmanade de palestinska delegaterna till Palestinian International Business Forum i Stockholm att bojkotta ett ekonomiskt samarbetsprojekt som stöds av såväl Israel som Palestinska Myndigheten och inte minst svenska regeringen genom svenska offentliga biståndsmedel.

De svenska Palestinagruppernas upprörda protest nyligen mot att H & M öppnat butiker i några av Israels största städer kan heller knappast motiveras av omsorg om palestinierna. Den svenska regeringens hållning är i själva verket uttalat att handeln med Israel, liksom med palestinierna, måste öka.

Trovärdigheten hos Palestinagruppernas inspiratörer illustreras av hur FN-rapportören Richard Falk, som flitigt citeras i KF/Coop-rapporten, i januari 2011 fördömdes av generalsekreterare Ban Ki-moon för sina "befängda" konspirationsteorier om amerikansk mörkläggning kring 11 september-attackerna.

Handel och ekonomiskt och politiskt samarbete är vägen till fred och försoning.

Handelsutbytet med Israel och de palestinska områdena behöver stärkas och sanna, progressiva fredvänner motsätter sig bojkottideologernas ensidiga och negativa propaganda. Vi bör alla bidra till en utökad handel med Israel och de palestinska områdena som föder ökat välstånd och därmed ger förutsättningarna för den fred som borde ligga i allas intresse.

Därför vill vi uppmana er alla att göra era röster hörda inom Coop/KF:s demokratiska medlemsstrukturer, och också inom andra organisationer, och på så sätt motverka aggressiva kampanjer från små men välorganiserade lobbygrupper.

Fråga efter israeliska varor, inte minst i er lokala KF/Coop-butik – på så sätt visar ni ert stöd för fred och utveckling!

Källa: Israels ambassad
Stockholm

http://israelsambassad.se

Svensk Israel-Information är en ideell förening vars syfte är att bidra till en mer balanserad bild av Israel i Sverige. Vi erbjuder ärlig och saklig information och håller en öppen dialog med media och politiker. Svensk Israel-Information är inte bundet till något politiskt parti i Israel eller i Sverige. Vi arbetar genom att delta i mediasammanhang som tidningar och TV, håller föredrag, ger ut ett nyhetsbrev varje vecka och anordnar seminarier och konferenser om Israel och Mellanöstern.