Svenska Brukarföreningen

BEKÄMPA HIV, INTE MÄNNISKOR MED HIV - Protest utanför ryska ambassader i hela världen

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 10:30 CET

Pressmeddelande från International Network of People who Use Drugs och Svenska Brukarföreningen

En av de största katastrofer gällande hälsa och mänskliga rättigheter i vår tid försiggår just nu i Ryssland.

BEKÄMPA HIV, INTE MÄNNISKOR MED HIV

Protest utanför ryska ambassader i hela världen

Svenska Brukarföreningen ska nu på torsdag 1/12 tillsammans med flera andra INPUD-organisationer (International Network of People who Use Drugs) genomföra en samordnad och riktad protest mot de Ryska ambassaderna i respektive land. Att det sedan är på Världsaidsdagen gör inte frågan mindre viktig utan snarare tvärtom.

Protesten anordnas av INPUD och dess nationella medlemsorganisationer som samtliga är "äkta" brukarorganisationer. Brukarorganisationerna kommer från nio länder runt om i världen - allt ifrån Stockholm och Sydney till NYC och Berlin.

Syftet med protesten är att vi som är narkotikaanvändare av legala som illegala narkotiska preparat ska visa solidaritet med våra ryska systrar och bröder som idag lider något oerhört - och det enbart på grund av den Ryska statens krig mot narkotikan och brukarna därav. Ett krig som utvecklats till en humanitär katastrof, en katastrof som skulle kunna lindras - och det med Metadon och Buprenorfine, en behandling som idag inte ges till brukarna.

Människor i Ryssland och närliggande f.d. Sovjetrepubliker som injicerar narkotika är bland de mest förföljda i hela världen.

Den svåra situationen våra systrar och bröder lever under har tvingat dom att börja tillverka sin hemkokta ock ytterst skadliga opiatblandning från receptfria kodeintabletter - något som i folkmun kallas för KROKODIL, ett namn drogen gör skäl för - den äter bokstavligen upp armar, fingrar och ben.

Varje år dör ca 30.000 ryska brukare av överdoser, ett stort antal överlever KROKODIL men har istället fått amputera fingrar, armar, händer, tår och ben - amputationer som inte genomförs med någon större medmänsklighet. Det hela ser ut som ett fältsjukhus från första världskriget och våra kamrater lider något oerhört. Ifall substitutionsbehandling vore tillgänglig så skulle många människor överleva, många skulle slippa denna omänskliga smärta. Många tjejer, pojkar, män och kvinnor, mammor och pappor, makar, pojk- och flickvänner skulle överleva.

Framför allt så skulle dom inte behöva ta KROKODIL. SBF har fått rapporter om att KROKODIL nu även finns i Tyskland och i Polen. Vi hoppas innerligt att KROKODIL inte hittar till Sverige. Källor berättar för SBF att vissa brukare använt både fosfor och lacknafta för att kodeinpiller ska lösas upp i vatten. Eftersom slutprodukten är väldigt oren orsakar den hemska vävnadsskador och kallbrand, vilket ibland kräver amputering.

I de flesta av världens i-länder har AIDS-epidemin bland människor som använder droger minskat som resultat på implementering av evidensbaserad skadereduktion som inkluderar substitutionsbehandling och nål- och sprututbyten.

Forskning visar att länder som tidigt satsat på harm reduction har framgångsrikt lyckats hejda spridning av HIV-infektion bland människor som injicerar droger. De flesta av dessa länder har en utbredningsgrad bland människor som injicerar narkotika på mindre än 5% . I Ryssland däremot, som har tagit ett ideologiskt beslut att inte genomföra sådana program, har HIV orsakat en pandemi där 37.2 procent av 1.7 miljoner människor som injicerar narkotika beräknas leva med HIV (i vissa regioner är antal smittade 75 procent).

Skadereduktionsprogram har lett till en bevisad minskning av HIV och är internationellt erkänt och godkänd av många internationella organisationer. Bland de som stödjer harm reduction är bl.a. FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott, UNAIDS och Världshälsoorganisationen.

Vi kräver av den ryska regeringen att de:

  • tillhandahåller livsuppehållande program för dem med störst risk att smittas med HIV, detta inkluderar substitutionsbehandling och sprututbytesprogram för människor som injicerar droger.
  • upphör med kriminalisering av användandet av olagliga droger, vilket i eller av sig självt utgör ett stort hinder för brukare att ta del av den lilla hjälp som finns att få.
  • börjar tillhandahålla antiretrovirala läkemedel till människor som använder droger för att behandla HIV.
  • ersätter den nuvarande bestraffande och diskriminerande policyn mot människor som använder droger med mänskliga rättigheter och egenmakt, som inkluderar rätten till personlig frihet och trygghet, rätten att vara fri från tortyr, grymma, inhumana, förnedrande behandlingar och bestraffningar och rätten att vara fri från diskriminering.
  • upphör med förföljelsen av ryska aktivister och organisationer som arbetar för förändring och införandet av mänskliga rättigheter och skadereduktionsbaserade åtgärder.
  • erkänner att människor som använder droger måste vara grunden i all utformning av program och politiska åtgärder.

På filmerna som vi nedan länkar till visar med fasa upp konsekvenserna av KROKODIL. Vi varnar därför känsliga tittare för ytterst vidriga bilder. Bilder som om dom skildrat djur skulle leda till kraftfulla demonstrationer, men nu handlar det bara om oss, vi som använder narkotika.

SBF ber av hela vårt hjärta alla de organisationer som för ett krig mot oss att sluta det - det är inte som RNS säger ett juridiskt problem, människor lider, människor dör i onödan.

Protester hålls 1 december utanför ryska ambassader i London, Berlin, Bukarest, New York, Sydney/Canberra, Barcelona, Toronto och Stockholm.

I Stockholm anordnas protesten av Svenska Brukarföreningen utanför den ryska ambassaden på Gjörwellsgatan 31 mellan kl 08:00 och 10:00.

Filmer på de skador Krokodil orsakar:

http://youtu.be/mYvaJb_jOu0

http://youtu.be/cM6v-43-1PU

http://youtu.be/_Yfd_7jrnMk

http://youtu.be/ezPIB25ABNk

Kontakt:

Berne Stålenkrantz, ordförande i Svenska Brukarföreningen

0705-35 76 45 el. 08-20 80 70

Webbsidor:

http://russianembassyprotest.wordpress.com/

http://www.svenskabrukarforeningen.se/

http://www.inpud.net/

Pressmaterial, flygblad och affischer:

http://www.svenskabrukarforeningen.se/node/4720

Svenska Brukarföreningen (SBF) är en ideell organisation som stödjer narkotikaanvändare av lagliga och illegala preparat som har eller vill ha underhållsbehandling för sitt opiatberoende eller andra droger.

http://www.svenskabrukarforeningen.se/