Banverket

Bekämpning av ogräset höjer säkerheten på järnvägen

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 16:30 CEST

I sommar bekämpar Banverket ogräset på stationer, bangårdar och utmed vissa sträckor av järnvägen inom Mellersta banregionen. Banverket använder testade metoder och det godkända ogräsmedlet Roundup Bio.

- Vi bekämpar ogräset för att säkerhet på järnvägen är en viktig fråga för oss. Vi vill att våra kunder och vår personal som jobbar utmed spåret ska känna sig trygga, säger Anders Strandberg, regionchef för Mellersta banregionen.

Två metoder
Banverket använder två metoder för att bekämpa ogräset, besprutning av ogräset och avstrykning direkt på ogräset. Ute på järnvägslinjen används metoden att bespruta. På de flesta stationer och bangårdar används metoden att stryka av (pensla) medlet.

- Oavsett metod använder vi Roundup Bio. Utrustningen med avstrykaren arbetar i en hastighet av 5 km/h, medan besprutningståget arbetar i en hastighet på 25 km/h. För att störa trafiken så lite som möjligt kommer arbetet oftast att utföras på natten, förklarar Sara Jansson, miljöhandläggare inom Mellersta banregionen.

Noga testat och utvecklat
Banverket samarbetar med Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala både när det gäller valet av ogräsmedlet Roundup Bio och utvecklingen av de olika metoderna. Ogräsmedlet är godkänt av Kemikalie-inspektionen och Banverkets kemikalieråd. Banverket arbetar efter Naturvårdsverkets föreskrifter vid all bekämpning.

Inventera känsliga områden
Inför sommarens bekämpning skickar Banverket ut en anmälan och information till berörda kommuner om vilka sträckor och bangårdar som finns med i sommarens körplan. Banverket tar gärna emot synpunkter på planerna. I samråd med berörda kommunerna inventeras också känsliga områden som inte bör besprutas, till exempel vattentäkter. Det är än så länge för tidigt att ge några besked om vilka områden som inte ska besprutas. Banverkets körplan för sommaren kan därför bli något justerad efter inventeringen.

Ökat samarbete
Tidigare i vår bjöd Banverket in representanter från alla kommuner och länsstyrelser till informationsträffar om ogräskämpning. Banverket ville ta del av deras funderingar kring ämnet, få möjlighet att informera om arbetet och planer för framtiden. Träffarna är ett första steg till ett utökat samarbete mellan Banverket, kommunerna och länsstyrelserna.Körplanen:
Körplanen (pdf) för bekäpmningen av ogräs i sommar.

Kontakta:
Sara Jansson
Miljöhandläggare
026-14 46 45
070 - 663 29 99
sara.jansson@banverket.se

Conny Jonsson
Informationschef
026-14 48 39
07838-865 62 04
conny.jonsson@banverket.se