Uppsala Vatten och Avfall

Beklaglig hantering av utsorterat matavfall

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2013 13:10 CEST

Uppsala Vatten har upptäckt att matavfall som sorterats ut, har lämnats till förbränning istället för att lämnas till vår biogasanläggning.

 -  Det här gör mig arg och är helt oacceptabelt, dessutom blir förtroendet för sortering och återvinning skadat säger Tommy Högström, VD på Uppsala Vatten.

Mängderna matavfall som kommer in till biogasanläggningen har under några år varit konstant. Det senaste året har däremot mängderna matavfall minskat och det stämmer inte med den bild som Uppsala Vatten har av uppsalabornas vilja att sortera.

En avfallsentreprenör har efter kontroll insett att deras rutiner har brustit. De vidtar nu omgående åtgärder för att detta inte ska fortsätta. Uppsala Vatten inväntar svar från samtliga entreprenörer.

-  Det här är beklagligt eftersom vi vet att uppsalaborna tycker att det är viktigt att sortera ut matavfall säger Tommy Högström. Jag vill uppmana er att fortsätta sortera matavfall, så ska vi säkerställa att resurserna tas om hand på rätt sätt.

Mer information

Michael Persson, avfallschef 018-727 93 61
Teresa Frykman, marknadschef 018-727 94 11

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är 150 anställda med en omsättning på dryga 400 miljoner kronor.