Belatchew Arkitekter AB

Belatchew Arkitekter grundar Belatchew Fastigheter

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 12:53 CEST

Belatchew Arkitekter breddar sin verksamhet och startar bolaget Belatchew Fastigheter.

Den aktuella bostadsbristen gör att marknaden behöver fler aktörer för att öka mängden producerade enheter och skapa en mångfald av bostadstyper. Detta är ett ypperligt tillfälle för byggande arkitekter att äntra marknaden och påvisa att kvalitet, hållbarhet och kostnadseffektivt byggande är förenliga med varandra.

Att bygga i egen regi ger bättre förutsättningar till bättre arkitektur då arkitekten själv tar en större roll i planerings- och byggfaserna. Med detta initiativ vill Belatchew Arkitekter aktivt leta exploaterings- och projektmöjligheter, markanvisningar och axla rollen som byggherre, både ensam och i samarbete.

Byggande arkitektkontor som bygger i mindre skala kan vända sig till en smalare målgrupp än de stora aktörerna och därmed skapa lägenheter som inte riktar in sig på den breda gruppen där kärnfamiljen fortfarande ses som typkund. Dessa mindre målgrupper efterfrågar boende som kan anpassas efter skiftande behov; sambo, särbo, generationsboende, vänner som bor tillsammans och många andra familjekonstellationer.

- Många arkitekter driver redan framgångsrika företag. Projektutveckling kan ses som ytterligare ett steg i den affärsverksamhet många arkitekter redan är involverade i. Till skillnad från ett byggbolag vars affärsidé är en vinstgivande produktion har den byggande arkitekten alla förutsättningar att låta arkitekturen vara en del av det vinnande konceptet, säger Rahel Belatchew Lerdell, VD och grundare, Belatchew Arkitekter AB och Belatchew Fastigheter AB.

OM BELATCHEW FASTIGHETER

Belatchew Fastigheter ska utveckla bostäder i storstadsregionerna med fokus på innovativa lösningar och hög arkitektonisk integritet.


Om Belatchew Arkitekter

Belatchew Arkitekter AB (tidigare RB Arkitektur) är en arkitektbyrå som arbetar inom ett brett spektrum av projekt, från stadsplanering och bostäder till kontor och butiker. Företagets styrka ligger i de idéer som tas fram och förmågan att hitta nya, ofta oväntade lösningar som stärker platser och höjer värdet på fastigheter. Belatchew Arkitekter följer den globala utvecklingen inom miljö, byggande och stadsutveckling och ser det som sin uppgift att integrera hållbara lösningar i alla projekt. Bolagets VD och grundare Rahel Belatchew Lerdell, MSA / SAR, DESA har arbetat som arkitekt i Paris, Luxemburg, Tokyo och Stockholm. Belatchew Lerdell undervisar och föreläser i arkitektur vid École Spéciale d'Architecture i Paris och verkar som gästkritiker på Arkitekthögskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Rahel ingår även i redaktionsrådet för Tidningen Trä.

Belatchew Arkitekter har vunnit flera arkitekttävlingar under senare år. Byrån har även fått flera utmärkelser, som Årets Arkitekt och utsetts till en av världens 101 mest spännande nya arkitektbyråer av tidningen Wallpaper*. Ett flertal av arkitektbyråns projekt finns publicerade i både svensk och internationell press samt ett flertal böcker.

Kontakt

Telefon: 08 55 80 14 14 eller Rahel Belatchew Lerdell direkt 070-174 94 32
Webb: www.belatchew.com
Facebook: facebook.com/belatchew
Twitter: twitter.com/Belatchew - @belatchew
Instagram: http://instagram.com/belatchew - @belatchew