Eskilstuna kommun

Belysning av Carl Milles Guds hand – en idé som kommer att förverkligas i stadsparken i Eskilstuna

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2014 10:15 CET

Många invånare bidrog med idéer

Från den 17 oktober till den 17 november 2013 bjöd stadsbyggnadsförvaltningen in till dialog kring stadsparkens kommande utveckling. 397 idéer kom in från både eskilstunabor och besökare i olika åldrar.

- Vi vill tacka för alla förslag på vad man vill se och göra i stadsparken, säger Magnus Johansson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Engagemanget var stort och det tema som förekommer flest gånger handlar om någon form av kiosk eller café. Andra idéer berör parkens växter och träd, bad, lekmöjligheter, belysning, möbler, osv. Alla idéer finns redovisade på eskilstuna.se/stadsparken.

Insamlingen av idéer skedde via en digital karta och genom olika former av möten, även på plats i stadsparken.

- Idéerna gav oss en bra bild av vad man vill ha i parken, säger Ella-Klara Santin landskapsarkitekt och projektledare på Eskilstuna kommun.

Planering och förberedelser pågår

Nu pågår rivning av restaurang Pråmen på holmen intill ån i parken. Den tidigare byggnaden låg på attraktiv mark som kommunen köpt för att skapa bättre användning av platsen och göra den tillgängligt för fler. Vad som ska hända på platsen där restaurangen tidigare låg är inte klart ännu. Det kommer att klarna under arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för parken.

Olofs idé kommer att genomföras

I väntan på att en den långsiktiga planeringen ska bli klar så vill vi ge ett par smakprov som kan illustrera idéer som kan komma att bli verklighet på både kort och lång sikt. Det första exemplet som definitivt kommer att förverkligas redan under 2014 handlar om belysning av Carl Milles konstverk Guds hand, en bronsskulptur från 1954 som är ägnad Eskilstunasonen och uppfinnaren C E Johansson, Mått Johansson kallad. Skulpturen finns i flera exemplar runt om i världen, Eskilstuna har originalet. Idén att belysa konstverket lämnades in av Olof Larsson.

Konst i parken

Många idéer handlar om konst i olika former och det kom in flera olika förslag på hur man skulle kunna utveckla parken genom att integrera konsten i det offentliga rummet.  För att illustrera hur detta skulle kunna se ut använder vi projektet  Pimpa din stad som genomförts av Ung Fritid och kultur- och fritidsförvaltningen under hösten. En grupp ungdomar i Eskilstuna har drivit konstprojektet och tillsammans skapat ett collage av olika konstformer. Som en del i detta projekt kunde Jimmie Törngrens konstverk visas upp i stadsparken under en mediaträff 15 januari. Jimmie har blandat spraykonst med akryl och diverse andra material. Anton Gustafsson och Jani Nieminen bidrar även med två specialgjorda konstverk till parken. Konstprojektet Pimpa din stad kommer så småningom att visas upp som en utställningsvägg på en plats någonstans i Eskilstuna. Läs mer om Pimpa din stad på www.eskilstuna.se/ung. För ytterligare information om projektet kontakta Anton Gustafsson, fritidsledare Ung Fritid, 070-648 17 73 eller Lena Rehnholm, tillförordnad avdelningschef Ung Fritid, 070-167 22 34.

Tidplan

Utvecklingsplanen för stadsparken arbetas nu fram med inspiration från idéer som kommit in till kommunen. Tanken är att planen med förslag ska presenteras för politikerna i stadsbyggnadsnämnden sommaren 2014. På kort sikt handlar det om att utveckla holmen och på längre sikt att förbättra resten av stadsparken. En annan insats som behöver göras i parken redan i vinter är att ta ner de almar som är sjuka, men det är inte en del av det här projektet utan en del av vårt kontinuerliga trädvårdsarbete i Eskilstuna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare upplysningar kontakta stadsbyggnadsförvaltningen projektledare och landskapsarkitekt Ella-Klara Santin, telefon 016-710 29 72, eller Anna Edvinsson telefon 016-710 16 88.


Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med snart 100 000 invånare. Vi är också stolta över att vi 2012 utsågs till Sveriges miljöbästa kommun och Årets studentstad. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.