LED & LED

Belysningsrapport om framtiden

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 10:32 CEST

Publicerat 2014-09-16 av Kristofer Blockhammar
          

Belysningsmarknadskalkylen bygger på antagandet att LED ljusteknikmarknaden drivs främst av planerade förbättringar av LED produkternas effekt, pris och teknik. I slutet av den undersökta perioden, förväntas lysdioder dominera ljusförsäljningsmarknaden. Detta kommer dramatiskt generera lägre nationell energikonsumtion och penetrationen av lysdioder på marknaden förväntas ge en minskning med 40% av energiförbrukningen för belysning.

          

Belysningsmarknaden med lysdioder kommer att växa snabbast som vägbelysning i termer av procent av den totala lumen/timmar. Gator och vägar är redan ett populärt område för LED uppgraderingar och lysdioder förutsägs nå en 83 % marknadsandel av försäljningen år 2020 och nästan 100% från 2030. Den allmänna tjänstemarknaden kommer att flyttas till lysdioder lite långsammare, med en beräknade 55% marknadsandel av försäljningen år 2020, men kommer också nästan helt bestå av lysdioder 2030.

     

Enligt en ny rapport, konsumerade belysning cirka 18% av den totala elanvändningen 2009. Den ljusemitterande diod (LED) lampan och armaturprodukten var då kostsamma och mycket få var installerade i allmänna belysningstillämpningar. Men förutsägelser är att de snart i hög grad kommer förändra marknaden, under de följande åren har LED tekniken förbättrats avsevärt och tidiga energisparförutsägelser har börjat förverkligas.

     

Man beräknar att under 2013 stod belysningsteknik för 17% av den totala elförbrukningen. Som framgår av bilden nedan, vilken visar en belysningsenenergiförbrukningsprognos, beräknas LED belysning minska ljusenergiförbrukningen med 15% 2020 och 40% år 2030.

     

     

Som framgår av bilden nedan är den installerade basen i lumentimmar 2013 dominerad av lysrör och HID belysning. LED belysning förutspås stå för en majoritet av installationer 2022 och för 88% av alla lumentimmar som produceras för allmän belysning 2030.

     

     

High Bay armaturer
      High Bay armaturer används ofta i både kommersiella och industriella applikationer för att belysa stora öppna utrymmen inomhus där takhöjden ofta är ca 6 meter, vilket är typiskt i detaljhandel, lager och tillverkning. På grund av de stora områderna och de höga takhöjderna kräven dessa utrymmen höga lumenproducerande armaturer som ofta producerar över 15 000 lumen per armatur. Denna marknad har historiskt dominerats av HID lampor och lysrör.

     

Först under de senaste åren har den tekniska och kostnadsförbättringar tillåttit lysdioder att penetrera marknaden i betydande mängder. Den tidigare generationensLED High Bay armaturer saknade tillräckligt ljusflöde för att konkurrera på denna marknad. Numera finns LED High Bay armaturer som genererar 32 000 lumen.LED High Bay belysning har blivit alltmer populära och man beräknar att dessa kommer att stå för 69% av installationerna 2030, vilket är en betydande skillnad mot 2013, då endast 2% var LED High Bay armaturer. De närmaste åren kommer LED High Bay armaturer att kraftigt börja att mer och mer ta över marknaden, 2015 beräknas de står för 9%, 2020 för 41% och 2025 för 60%. Detta kommer även innebära att elkostnaden kommer att minska med ca 30% 2030, jämfört med 2013.

     

Vägbelysning
    År 2013 hade lysdioder redan en imponerande marknadsandel på 14% av vägbelysningen, medan högtrycksnatrium (HPS) och metallhalogenlampor har återstoden. LED marknadsandel att ökat snabbt och når 50% av alla lumentimmar redan 2017. 2030 kommer LED stå för nästan 100% av gator och vägbelysningen. Denna nästan fullständiga dominans med LED teknik kommer att erbjuda nästan 30% i elbesparing, vilket är imponerande med tanke på den effektiva HID teknik som används innan lysdioderna tar över.

     

Garagebelysning
    Den belysningsteknik som används för parkeringsplatser matchar nära den teknik som används för vägbelysning, eftersom båda har liknande krav på belysning. Trots liknande applikationskrav, antas LED armaturer inneha 7% marknadsandel år 2013 (jämfört med 14% för vägbelysning). Denna skillnad är sannolikt eftersom LED gatubelysningens snabba utveckling har kommit från kommunerna som inleder stadsomfattande LED uppgraderingar. Försäljningen på parkeringsmarknaden domineras för närvarande av metallhalogen, vilket motsvarar 81% av marknadsandelen under 2013, medan HPS var ungefär 12% av den totala marknaden. Parkeringsgaragestrukturer, å andra sidan, är unika i utomhussektorn för kallgarage eftersom belysningen ofta är väl skyddade från väder och vind och monteringshöjden begränsas generellt av låga tak.

     

HID lampor för belysningsparkeringsgaragestrukturer kräver ett stort antal armaturer för att tillgodose önskad belysningsdistribution, p.g.a. de låga monteringshöjderna Dessa förhållanden gynnar linjära lysrörsarmaturer, som hade 43% marknadsandel på lumentimmarförsäljning under 2013, även om metallhalogen och HPS är framträdande utmanare. Dessa linjära lysrörsarmaturer i parkeringsgaragestrukturer kommer att ersättas med LED armaturer.

   

Information om  våra produkter på: http://www.ledochled.se/produkter/

   

Sök

                                                                                        
               

ISO

           
         

LED & LED

       

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.

       

        LED & LED