LED & LED

Belysningssystem som ökade försäljningen med 12 procent

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2015 17:20 CET

Publicerat 2015-03-16 av Kristofer Blockhammar


En klädbutik såg sin försäljning gå upp med omkring 12 procent jämfört med en annan lokal klädbutik, i samma modekedja, efter att de installerade ett nytt belysningssystem, speciellt utformat för att passa till personlighetsprofilen för klädbutikens målgrupp.

Modekedjan ändrade belysningen i en av sina butiker, baserat på forskningsresultat som visar att vissa personlighetstyper känner sig mer bekväm och är benägna att stanna längre under vissa typer av ljus.

Efter tre månader, med det nya belysningssystemet, har nu butiken bekräftar en försäljningsökning på 12 procent i genomsnitt, jämfört med en kontroll butik åtta kilometer bort med samma försäljningsvolym och nästan samma klientgrupp.

Man har analyserat kundernas känslomässiga reaktioner på det nya belysningssystemet. Shoppare har utrustats med sensorer, som har övervakat reaktioner som hjärtaktivitet och hjärnvågor när man går runt i butiken innan och efter belysningsuppgraderingen. Stressaktiviteten är mycket lägre än innan och kunderna stannade i vissa områden längre än innan.

Den nya belysningen av butiken var baserat på en tidigare genomförd studie, som delar in shoppare i personlighetstyper och identifierar vilken typ av belysning som de föredrar. Försökspersonerna utsattes för en rad ljusinställningar för att mäta hur de svarade på kombinationer av ljusfärg, ljusproduktion, riktnings- och ljusvinkeldistribution, ljusstyrka och färgkontraster.

I stort sett fann studien att lugna typer föredrar varm, enhetlig belysning på 800 lux, med måttliga ljusspridningsvinklar på produkterna. Äventyrliga typer föredrar en mer kontrasterande miljö med spotlights och accentbelysning på 500 lux.

Butiken riktar sig till kvinnor i åldrarna 45 till 60 år, som oftast hamnar i kategorin, lugn och familjeorienterad. För att göra belysningen mer lämpade för denna kategori, installerade man även accentbelysning på vissa delar i butiken och man ökade ljusnivåerna från 450 till 600 lux.

Resultaten öppnar upp möjligheter för återförsäljare som vill skapa bästa möjliga försäljningsmiljöerna för specifika personlighetstyper. Om människor känner sig bekväma i butiken, är de mer benägna att stanna längre i butiken och är mer benägna att köpa något.

Information om våra produkter på: http://www.ledochled.se/produkter/

Sök

ISO

LED & LED

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi firar 10 års jubileum 2014. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.

LED & LED

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, kommuner, industri, fastighetsägare, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.