Francks Kylindustri AB

Bema Elautomatik AB, distributör av danska gaslarm för kyl- och frysmarknaden

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 15:03 CET

Bema Elautomatik AB och Geopal System A/S har inlett ett samarbete som innebär att Bema ska distribuera, ta i drift, kalibrera och serva gaslarm från Geopal på den svenska kyl- och frysmarknaden.   
 — Alarmen från Geopal har mycket hög kvalitet och tillförlitlighet och passar för anläggningar som har ammoniak eller koldioxid som köldmedium i sina anläggningar, berättar Pekka Relander, vd för Bema Automatik.  

Bema konstruerar, programmerar och bygger el- och automationslösningar för bland annat industrikylanläggningar.
 — Genom samarbetet med Geopal kan vi leverera kompletta automationslösningar inklusive gaslarmsdetektorer och –system för kyl- och frysindustrin. Vi har fått ett positivt gensvar från marknaden och sedan smygstarten i augusti har vi redan sålt larmen till fem anläggningar i Sverige, säger en nöjd Pekka Relander.

Danska Geopal System utvecklar och tillverkar kundanpassade, stationära alarmsystem för detektering av giftiga gaser och ångor inom industrin. Företaget har ett gott renommé med produkter som har hög tillförlitlighet och lång livslängd även i tuffa miljöer och utomhus. Det visar sig inte minst genom att försäljningen till marin- och offshoreindustrin representerar cirka häften av produktionen.

Bema och Geopal fann varandra då de samarbetade i ett kylanläggningsprojekt i Danmark.
 — Vi såg då att Bemas roll på den svenska kylmarknaden passar fint för vårt program av gaslarm och de var intresserade av ett samarbete. Även kemin och kommunikationen mellan oss stämde bra och vi ser fram emot att tillsammans med dem utveckla den potential som finns i Sverige, förklarar Jörgen Bo Krogh, internationell säljchef på Geopal.

För mer information kontakta: Jörgen Bo Krogh, Geopal System A/S, +45 4567 06 03 eller Pekka Relander, Bema Elautomatik AB, 0702-40 09 39.

Geopal grundades 1985 och är beläget i Vedbäck norr om Köpenhamn.
Mer info på www.geopal.dk

Bema Elautomatik grundades 1991 och är beläget i Mölndal söder om Göteborg.
Mer info på www.bema-elautomatik.se