Sveriges Kommuner och Landsting

Bemanning av äldreomsorg bör beslutas lokalt

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2012 17:11 CET

Riksdagen uppmanar regeringen att ge ett kompletterande uppdrag till Socialstyrelsen att utreda, och om man anser det lämpligt, även att utfärda föreskrifter om bemanningen på alla särskilda boenden.

Socialstyrelsen har sedan februari 2011 motsvarande uppdrag som gäller boenden för personer med en demenssjukdom. Förslag till föreskrifter i den delen väntas inom några veckor.

Ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, Anders Knape, säger i en kommentar att det är viktigt att kommunerna och SKL nu får vara delaktiga också i den fortsatta processen.

– Kommunerna måste även i framtiden ha möjlighet att kunna ta hänsyn till den individuella bedömningen av varje persons egna behov. Det är därför bra att Socialstyrelsens uppdrag inte gäller att fastställa normer för bemanning eller gruppstorlek. Vi ser fram mot att kunna få medverka i det arbete som Socialstyrelsen nu får i uppdrag att leda, säger Anders Knape.

För Sveriges Kommuner och Landsting är vården och omsorgen av de mest sjuka äldre en prioriterad fråga. Kommunernas förbättringsarbete tar stöd i bland annat nationella kvalitetsregister, som spelar en allt viktigare roll, samt individuella och lokala förutsättningar och behov.

Socialutskottets betänkande

SKL:s arbete med bättre liv för sjuka äldre

Hämta högupplöst bild på Anders Knape