Kompetensföretagen

Bemanningsbarometern Q4 2010: Personal sökes!

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 08:00 CET

Bemanningsbarometern har sedan 2015 bytt namn och heter nu Bemanningsindikatorn.

Brist på arbetskraft är enligt en fjärdedel av företagen främsta hindret för att kunna utöka verksamheten när kunderna efterfrågar bemanningsföretagens tjänster. 87 procent av bemanningsföretagen planerar att anställa under årets sista kvartal.

Ökad efterfrågan är logiskt med tanke på den senaste Bemanningsindikatorn som visade på den kraftigaste omsättningsökningen någonsin mellan tredje kvartalen 2009 och 2010.

- Förväntningarna på utvecklingen under fjärde kvartalet är de högsta sedan Konjunkturinstitutets undersökning startade 2003, vilket pekar på en ljus framtid, säger Bemanningsföretagens branschanalytiker Christina Ekdahl.

Att företagen anställer innebär dock inte att arbetslösheten minskar med automatik. Att minska arbetslösheten är en utmaning för de jobbsökande och för hela samhället.

- Den som är arbetslös måste ha rätt utbildning. Ett sätt att få jobb är att komplettera sin CV med andra färdigheter utöver den formella utbildning man har, säger Christina Ekdahl.

- Föräldrar, yrkesvägledare och skolan måste stötta de unga så de väljer utbildningar som ger jobb, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

- Efterfrågan är stor och kommer att öka på bland annat skickliga yrkesarbetare inom industrin, it-utvecklare, verkstadsingenjörer, redovisningsekonomer, sjuksköterskor och säljare säger Henrik Bäckström.

Den dåliga matchningen mellan efterfrågan och tillgång på rätt kompetenser skapar flaskhalsar som utgör hinder för tillväxten, enligt chefekonom Lena Hagman i Almegas konjunkturprognos hösten 2010.

- När det gäller att se färdigheter som gör en person lämpad för jobbet gör bemanningsbranschen en viktig insats. Därför kommer antalet som jobbar som uthyrda att öka under de närmaste åren, säger Henrik Bäckström.

För den som är arbetslös är bemanningsbranschen en effektiv och snabb ingång till arbetslivet. Enligt rapporten Jobbet i bemanningsbranschen (Bemanningsföretagen 2009/2010) var 30 procent av bemanningskonsulterna arbetslösa innan de började jobbet. Och 40 procent av dem som sökte jobb i branschen fick jobb inom en vecka.

Om Bemanningsbarometern

Konjunkturinstitutet, KI, frågar 113 företag med tjänster inom arbetsförmedling, rekrytering och personaluthyrning om deras förväntningar på det närmaste kvartalet. KI redovisar även företagens svar på hur det senaste kvartalet har utvecklats. I den senaste undersökningen som publicerades den 28 oktober 2010, svarade 79 procent av de 113 företagen, vilket kan anses som en hög svarsprocent.

Bemanningsbarometern utkommer en gång i kvartalet.

För ytterligare information:
Christina Ekdahl
branschanalytiker Bemanningsföretagen
08-762 68 48/070- 345 68 48

Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Cecilia Malmström
pressinformatör
08-762 68 95/070-345 68 95

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med 380 medlemsföretag, varav 320 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.