Almega

Bemanningsföretag kan minska antalet A-kassedagar

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 09:26 CEST

– I år får AMS sju miljarder i tilläggsanslag. Fem av dessa miljarder går, enligt uppgift, till ökade A-kasseutbetalningar. Samtidigt försvårar AMS genom direktiv för människor att komma i arbete, bl a för de som arbetar i bemanningsföretag. Det säger Eva Östling Ollén, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen inom Almega.

Enligt anvisningar från AMS har personer som arbetar deltid i ett bemanningsföretag inte rätt till A-kassa under tiden då de inte arbetar. Det har i många fall inneburit att personer med denna typ av anställning har tvingats att säga upp sig från sin deltidstjänst eller initialt tacka nej till ett sådant jobb. Effekten har blivit att de istället tvingas leva helt på A-kassa eller socialbidrag.

– Det är beklämmande att sådana här stelbenta regler tvingar bort människor från arbetsmarknaden. Istället för att jobba lite skall de inte jobba alls. Något måste ju ha gått fundamentalt fel i den svenska arbetsmarknadspolitiken när detta blir effekten för människor som av olika anledningar bara har en möjlighet att jobba deltid – och hittar den möjligheten hos våra företag, säger Eva Östling Ollén.

För ett par månader sedan fick Bemanningsföretagen till stånd en överenskommelse med IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, om ett förtydligande som gör det möjlighet att personer som haft en tillsvidareanställning i bemanningsföretag med kollektivavtal och vid avslutad anställning få A-kassa. Detta gäller dock inte för den som är deltidsanställd eller vid vikariat i ett bemanningsföretag.

– Alla, inklusive AMS och regeringen, borde se vinsten att låta människor arbeta istället för att tvingas leva på A-kassa eller socialbidrag, säger Eva Östling Ollén.

– Tar man bort den här typen av anvisningar för A-kassan så kan bemanningsföretagen bidra till att minska antalet A-kassedagar, samtidigt som det innebär enorma personliga vinster för den som tidigare tvingats leva på A-kassa eller offentliga bidrag. Att det på köpet följer minskade kostnader för a-kassa och ökade skatteintäkter för stat och kommun är väl en bra bonus.

– Regeringen har en stor möjlighet att använda sig av bemanningsföretag som ett element av den nationella arbetsmarknadspolitiken. Vi vet att vi kan göra skillnad på arbetsmarknaden och se till så att fler människor kommer i riktiga jobb. Men då måste man se till att undanröja den här och andra typer av regleringar som gäller bemanningsföretag och de som är anställda här, avslutar Eva Östling Ollén.

För ytterligare information kontakta

Eva Östling Ollén, förbundsdirektör Bemanningsföretagen inom Almega
Tel: 08-762 69 68 (a), 070-345 69 68 (mob)
e-mail: eva.ostlingollen@almega.se


Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människors enbart efter kunskaper och kompetens.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med cirka 400 medlemsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsföretagen erbjuder tillsammans med LO och HTF medlemsföretagen att ansöka om auktorisation. Auktorisationen är en garanti för kunderna att den leverantör de anlitar är seriös och följer lagar och regler.