Almega

Bemanningsföretagen och LO-förbunden har träffat avtal

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 15:05 CEST

Bemanningsföretagen inom Almega och de 16 LO-förbunden har träffat preliminär uppgörelse om nytt kollektivavtal som gäller åtta månader. Syftet är att i lugn och ro arbeta fram förenklingar och förtydliganden i avtalet. Avtalet berör närmare 10 000 anställda.

Bemanningsföretagens nuvarande avtal innebär att alla företag, små såväl som stora, måste känna till innehållet i alla kollektivavtal som finns på LO-området. Den lönemodell som finns idag bygger på att lönerna beräknas på förtjänsten hos de anställda i kundföretaget. Bemanningsföretagen betalar samma löner till sina medarbetare som den anställde skulle ha fått om han/hon istället hade varit anställd i kundföretaget.

Bemanningsföretagen och LO är överens om att bibehålla denna princip men med ett enklare sätt att räkna ut lönen.

Kostnaden för avtalet ligger i nivå med övriga områden på arbetsmarknaden.

Avtalet gäller från den 1 maj – 31 december 2004 med vissa ändringar i de allmänna villkoren.

– Den respit som vi nu gemensamt kommit överens om är viktig för att få ett för alla parter bra resultat i dessa komplicerade och tidskrävande förhandlingar, säger Gunnar Järsjö, förhandlingschef på Bemanningsföretagen inom Almega.


Kontaktpersoner:
Gunnar Järsjö, förhandlingschef Bemanningsföretagen, tel 070-345 69 75
Eva Östling Ollén, förbundsdirektör Bemanningsföretagn, tel 070-345 69 68Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för bemannings- och rekryteringsföretag med cirka 400 medlemsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. Bemanningsbranschen bedömer enbart människors kunskaper och erbjuder arbete till personer med all slags kompetens.