Almega

Bemanningsindikatorn: Branschen minskar med 20 procent

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 10:00 CEST

Den globala konjunkturnedgången påverkar nu bemanningsföretag över hela landet, men på olika sätt. Bemanningsverksamhet inom industrin har minskat mest, minus 43 procent. I västra Sverige, där fordonsindustrin och därmed även underleverantörer har fått känna av en stark nedgång i efterfrågan är minskningen speciellt kännbar. Stockholmsområdet som knappt alls är exponerat mot industrin står för över 40procent av omsättningen. Här är minskningen endast 7 procent.

- Jämfört med konjunkturnedgången i början av 2000-talet kommer minskningen för bemanningsbranschen senare i nedgången, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen.

Bemanning är idag något väsensskilt jämfört med för tio år sedan. Branschen präglas av mer långsiktig strategisk inhyrning, allt fler yrkesområden, alltmer utvecklade tjänster samt en betydligt bredare kundbas, som ökar möjligheter att överbrygga lågkonjunkturer.

- Branschens företag står redo när kundföretagens efterfrågan åter ökar, säger Henrik Bäckström.

Omställningstjänster ökar dramatiskt

Precis som konjunktursvängningar påverkar företag i allmänhet så påverkas även bemanningsföretag. Tjänsten omställning har vuxit kraftigt (+615 procent), entreprenad har ökat (+17 procent) medan uthyrning och rekrytering minskat (-25 procent respektive -48 procent). Omställning är när bemanningsföretag hjälper till vid personalminskning hos kundföretaget. Kundens medarbetare omplaceras inom företaget eller till andra företag eller utbildas som förberedelse till nytt jobb.

- Ökningen av omställningstjänster visar att arbetsgivare över hela landet nu genomför personalomställningar, då blir branschens förmåga att vara flexibel och följa med i de förändringar som sker på arbetsmarknaden tydlig, säger Henrik Bäckström.

Sammantaget minskade omsättningen för första kvartalet 2009 med 20 procent jämfört med omsättningen motsvarande kvartal 2008.

Marknadsföring/information ökar mest

Marknadsföring/information ökar mest (+47 procent) men står endast för 1procent av den totala omsättningen. Även Försäljning och Hälso- och sjukvård ökar, med 42 respektive 35 procent,

Resterande nio yrkesområden där det finns jämförande siffror uppvisar minskad omsättning, förutom Övrigt. Bemanningsföretagen har utökat antalet yrkesområden som redovisas separat för att spegla det faktum att branschen idag finns på hela arbetsmarknaden.

Största yrkesområdet av alla är kontor/administration med 19 procent, tätt följt av lager/logistik och ekonomi/finans på vardera 17 procent.

Stockholm klarade sig bäst

Omsättningen minskade i samtliga regioner under första kvartalet 2009 jämfört med samma kvartal 2008. Största minskningen skedde i västra Sverige (-38 procent) där lager/logistik, kontor/administration och ekonomi/finans är de största yrkesområdena. Bäst klarade sig Stockholm (-7 procent) där ekonomi/finans, kontor/administration och it är störst.

I slutet av pressmeddelandet finns detaljerad information om läget i regionerna.

Fakta om branschen

Under 2008 arbetade totalt 122400 personer i bemanningsbranschen, under kortare eller längre tid.

Under 2008 arbetade 58850 heltidsanställda i branschens företag. Räknat i antal årsanställda är bemanningsbranschen den 7:e största branschen inom Svenskt Näringsliv, större än både hotell- och restaurangbranschen och skogsindustrin.

Branschens penetrationsgrad på arbetsmarknaden 2008 var 1,3 procent.

Regionerna

Region norr:

Omsättningen minskade totalt med 20 procent jämfört med första kvartalet 2008. Region norra Sverige utgör därmed oförändrat 9 procent av totala omsättningen i branschen.

Omställning ökade med 552 procent och utgör nu 2 procent av totala omsättningen i regionen, motsvarande kvartal 2008 var omställning 0 procent.

Uthyrning minskade med 22 procent och utgör 92 procent av totala omsättningen i regionen, motsvarande kvartal 2008 var det 94 procent. Men alla yrkesområden minskade inte. Mest ökade yrkesområdet bygg, med 239 procent. Även kontor/administration ökade, med 17 procent, och telefoni/callcenter, med 12 procent.

Största yrkesområdet är kontor/administration på 21 procent tätt följt av industri/tillverkning på 19 procent.

Region Mellansverige:

Omsättningen totalt minskade med 14 procent. Region Mellansverige har ökat till 16 procent av totala omsättningen i branschen, motsvarande kvartal 2008 var det 15 procent.

Omställning ökade med 824 procent och utgör nu 2 procent av totala omsättningen i regionen, motsvarande kvartal 2008 var omställning 0 procent.

Uthyrning minskade med 15 procent och utgör 93 procent av totala omsättningen i regionen, oförändrat jämfört med motsvarande kvartal 2008. Men alla yrkesområden minskade inte.Mest ökade yrkesområdet hälso- och sjukvård, med 29 procent. Även teknik ökade, med 26 procent

Största yrkesområdet är lager/logistik på 34 procent.

Region Stockholm:

Omsättningen totalt minskade med 7 procent jämfört med första kvartalet 2008. Region Stockholm har ökat till 42 procent av totala omsättningen i branschen, motsvarande kvartal 2008 var det 36 procent.

Omställning ökade med 596 procent och utgör 13 procent av totala omsättningen i regionen, motsvarande kvartal 2008 var omställning 2procent.

Uthyrning minskade med 17 procent och utgör 78 procent av totala omsättningen i regionen, motsvarande kvartal 2008 var det 88 procent. Men alla yrkesområden minskade inte. Mest ökade yrkesområdet bygg, med 59 procent. Hälso- och sjukvård ökade med 31 procent.

Största yrkesområdet är ekonomi/finans på 20 procent tätt följt av kontor/administration på 18 procent.

Region västra Sverige:

Omsättningen totalt minskade med 38 procent jämfört med 1 kvartalet 2008. Region västra Sverige utgör 19 procent av totala omsättningen i branschen, motsvarande kvartalet 2008 var det 25 procent.

Omställning ökade med 226 procent och utgör oförändrade 0 procent av totala omsättningen i regionen.

Uthyrning minskade med 39 procent och utgör oförändrat 95 procent av totala omsättningen i regionen. Men alla yrkesområden minskade inte.Mest ökade yrkesområdet hälso- och sjukvård, med 154 procent. Även telefoni/callcenter ökade, med 14 procent, och bygg med 12 procent.

Största yrkesområdet är lager/logistik på 22 procent tätt följt av kontor/administration på 21 procent.

Region södra Sverige:

Omsättningen totalt minskade med 30 procent jämfört med första kvartalet 2008. Region västra Sverige utgör 13 procent av totala omsättningen i branschen, motsvarande kvartal 2008 var det 15 procent.

Omställning ökade med 1365 procent och utgör 3 procent av totala omsättningen i regionen, motsvarande kvartal 2008 var det 0 procent.

Uthyrning minskade med 30 procent och utgör oförändrat 92 procent av totala omsättningen i regionen. Men alla yrkesområden minskade inte.Yrkesområdet hälso- och sjukvård ökade med 111 procent.

Största yrkesområdet är kontor/administration på 20 procent

För mer information

www.bemanningsforetagen.se

Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
tel 08-762 69 68
mobil 070-345 69 68

Cecilia Malmström
pressinformatör Almega
tel 08-762 68 95
mobil 070-345 68 95

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med 380 medlemsföretag, varav 260 auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.