Almega

Bemanningsindikatorn för 2006

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 09:51 CET

Nu på måndag presenterar Bemanningsföretagen inom Almega fjärde kvartalets bemanningsindikator som visar utvecklingen inom branschen för 2006.

Tid: måndag 5 februari 2007, kl. 11.00
Plats: Tjänsteföretagens hus, Sturegatan 11, Stockholm
Utvecklingen inom bemanningsbranschen är en viktig indikator på konjunkturutvecklingen. Statistiken är framtagen i samarbete med Handelns Utredningsinstitut (HUI).

Vid pressträffen medverkar
Eva Östling Ollén, förbundsdirektör Bemanningsföretagen inom Almega
Rickard Hellner, AB Handelns Utredningsinstitut

För mer information:
www.almega.se/press

Eva Östling Ollén
förbundsdirektör för Bemanningsföretagen
tel. 08-762 69 68
mobil. 070-345 69 68

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med cirka 400 medlemsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.

Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation med cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.