Kompetensföretagen

Bemanningsindikatorn: kraftigaste omsättningsökningen någonsin

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 09:30 CET

Bemanningsindikatorn bytte 2015 namn till Bemanningsföretagens Kvartalsrapport.

Bemanningsindikatorn tredje kvartalet 2010 visar att industri/tillverkning omsatte 1,04 miljarder, en ökning med mer än 100 procent jämfört med tredje kvartalet 2009. Hela branschen omsatte drygt 4,43 miljarder kronor under tredje kvartalet 2010.

- Detta ser ut att bli ett toppår. Ökningen tredje kvartalet 2010 var till och med högre än de bästa kvartalen i början av förra konjunkturuppgången, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör i Bemanningsföretagen.

Omsättningen i branschen ökade med 39 procent tredje kvartalet 2010 jämfört med samma period i fjol. Detta är den kraftigaste ökningen sedan mätningarna började 2001.

Antalet konsulter uthyrda till industrin är nu 30 000 årsanställda, vilket är dubbelt så många som för helåret 2009. Även tjänstemannauthyrningen ökar.

- Uppgiften att 50 000 industrijobb försvunnit i Sverige som förekommit i media på sistone ska tas med en nypa salt, 15 000 av dessa jobb har redan nu återuppstått i bemanningsbranschen, säger Henrik Bäckström.

- Industrijobb är inte bara att vara anställd inom industrin, 30 000 industrijobb räknat i årsanställda finns i bemanningsbranschen, säger Henrik Bäckström.

Tjänstemannauthyrning ökar

Uthyrningen av tjänstemannayrken ökade rejält tredje kvartalet 2010, med 2 miljarder konor eller 24 procent jämfört med tredje kvartalet 2009.

- Tjänstemannauthyrningen minskade inte alls lika mycket som uthyrningen inom industrin under konjunkturnedgången, säger Henrik Bäckström.

- Räknat över tid är uthyrning av tjänstemannayrken 70 procent av uthyrningen i branschen, säger Henrik Bäckström.

Personaluthyrning och rekrytering ökar rejält

Personaluthyrning, den absolut största delen av verksamheten i branschen omsättningsmässigt, ökade med 42 procent tredje kvartalet 2010 jämfört med tredje kvartalet 2009. Rekryteringstjänster och entreprenader ökade också i omfattning (+ 62 procent respektive + 20 procent) jämfört med tredje kvartalet 2009 medan omställningstjänster minskade i omfattning (- 21 procent).

- Det är helt naturligt i en konjunkturuppgång att behovet av inhyrning ökar och omställningstjänster minskar, kundföretagen är hårt slimmade efter stålbadet 2009, säger Henrik Bäckström.

Industrin ökar mer än 100 procent

Yrkesområdet industri/tillverkning ökar mest tredje kvartalet 2010 jämfört med samma period föregående år (+ 106 procent), följt av lager/logistik (+ 53 procent). Därefter kommer yrkesområdena teknik (+ 32 procent), försäljning (+ 28 procent) och marknadsföring/information (+ 24 procent).

Räknat i kronor är största området omsättningsmässigt tredje kvartalet 2010 industri/tillverkning (1,04 miljarder), lager/logistik (0,78 miljarder) tätt följt av kontor/administration (0,75 miljarder kronor).

Västra Sverige ökar mest

Bemanningsindikatorn visar den starkaste uppgången i västra Sverige där bemanning ökade med hela 77 procent tredje kvartalet 2010 jämfört med tredje kvartalet 2009. Personaluthyrning är det ojämförligt största tjänsteområdet i västra Sverige (95 procent av omsättningen). Entreprenader hade den starkaste ökningen tredje kvartalet (+ 135 procent).

- I västra Sverige finns en stor andel av de 30 000 industrijobben i bemanningsbranschen, säger Henrik Bäckström.

Region Mellansverige ökade med 55 procent följt av södra Sverige som ökade med 48 procent.

Om statistiken
Statistiken är framtagen i samarbete med Handelns Utredningsinstitut, HUI under ledning av Emma Hernell. Urvalet för statistiken utgörs av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans utgör dessa företag cirka 85 procent av branschens totala omsättning. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik huvuddelen av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som representativt för branschen.

Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

För ytterligare information:
Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Christina Ekdahl
branschanalytiker Bemanningsföretagen
08-762 68 48/070- 345 68 48

Cecilia Malmström
pressinformatör
08-762 68 95/070-345 68 95

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med 380 medlemsföretag, varav 320 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.