Conductive

Bemötande, etik och värdighet. Ett givande seminarie med Egon Rommedahl

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 09:38 CEST

                         BEMÖTANDE, ETIK OCH VÄRDIGHET

Hur bemöter du vårdtagare, anhöriga, kollegor? Hur skapar du gemensamma värderingar och en etiskt hållbar kultur? Hur kan du öka din självinsikt för att stärka mötet med andra och vad ligger som grund för ditt beteende?

För att kunna utvecklas och förbättras som person krävs öppenhet, vilja och nyfikenhet. Behöver du också stöd för att hantera etiska dilemman och svåra samtal? Under förmiddagen får du lära dig att bli en mer flexibel och kreativ medarbetare som lätt kan anpassa sig efter nya situationer. Du får metoderna för hur du i ditt dagliga arbete kan "byta glasögon" och oavsett förutsättningar skapa goda möten och en förenad värdegrund.

Egon Rommedahl är en välkänd och mycket inspirerande förläsare som ger
dig ny energi och nya nödvändiga perspektiv. Genom humor och goda exempel förmedlar han en förståelse för hur du kan granska din tillvaro och ständigt hitta nya utgångspunkter och förbättringsmöjligheter. Du får lära dig att förbättra ditt bemötande och skapa en etiskt hållbar kultur och du får praktiska tips och idéer som får dig att växa i din yrkesroll.


Vi garanterar dig en förmiddag där dina tankesätt och värderingar utmanas - allt för att öppna upp för nya möjligheter och reflektion. För att få andra att växa måste du först växa själv!