TMK Konsult AB

Bemötande viktigare än metoder vid överviktsbehandling.

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2008 13:46 CEST

I Sverige erbjuds många olika metoder för att komma till rätta med överviktsproblem. Enligt SBU finns det ingen vetenskaplig relevans för många av de metoder som erbjuds och lovar snabba resultat. I mötet med över 300 familjer i behandling fanns det många frågeställningar kring vad som fungerar vid livsstilsförändrinar och behandling. De överviktigas frågor och behov tenderar att hamna i bakvattnet i den flora av behandlingsmodeller som sköljer över dem i media. Det finns dock en faktor som många överviktiga och forskare kan enas kring och som har stor betydelse men som ofta inte diskuteras; Bemötandet i behandlingssituationen.

Oavsett vilken teoretisk modell som behandlare använder är det en teknik eller modell där olika behandlare har olika antaganden och bemötande av patienter. När man talar om värdegrunder som bemötande, empathi, lyssnande, förhållningssätt e t c kan det vara svårt att veta hur det konkret utfaller i behandlingsarbetet. Inplantering av nya modeller i vården tar tid och metoder förändras ofta när behandlare använder dem i praktiken. Kartläggning av mål, visioner och uppdrag är viktigt i alla former av behandlingsarbeten. Sjukvårdens resurser täcker bara en liten del, cirka 6-7 %, av de behov som finns när det gäller prevention och behandling av överviktiga barn. Om föräldrar engageras och ändrar sina vanor för att hjälpa sina barn innan de uppnår puberteten kan resultatet med små steg medföra att barnet undviker att bli överviktigt och riskera allvarliga sjukdomar i framtiden. Vi behöver hitta verktyg för att medvetandegöra och motivera föräldrar att engagera sig i sina barns hälsa eftersom barnen inte själva kan välja sina kost-och motionsvanor.  Vem äger det problemet eller lösningen? Många behandlare har inte tillräcklig tvärvetenskaplig kunskap om överviktsbehandling enligt många drabbade. 

Ywonne Peterson, fil.mag familjeterapeut och författare till boken Väga mig hit och Väga mig dit. Vad inte alla vet om bemötande och behandling av överviktiga barn.