Benchmark Oil & Gas AB

BENCHMARK OIL & GAS: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BENCHMARK OIL & GAS AB

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 13:29 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51439


(NGM: BMOG)

Benchmark Oil & Gas AB (publ) ("Benchmark") har idag hållit extra bolagsstämma varvid stämman godkände styrelsens beslut den 9 april 2009 om att genomföra en emission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Vid extra bolagsstämma idag torsdagen den 23 april 2009 beslutades;

att genomföra en nyemission om högst 77.080.110 aktier till nuvarande aktieägare där en (1) innehavd registrerad aktie medför rätt till teckning av femton (15) nya aktier. Aktiekapitalet kommer genom teckningen att ökas med högst SEK 7.708.011. Teckningskurs skall vara SEK 0,20. Det beslutades även att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen ändras till lägst SEK 2.500.000 och högst SEK 10.000.000 samt att gränserna för antalet aktier i bolagsordningen ändras till lägst 25.000.000 och högst 100.000.000. Det beslutades att teckning skall ske kontant eller genom kvittning. Teckningstid fastställdes till 4 - 20 maj 2009 och avstämningsdag till den 28 april 2009. Beslutet fattades enhälligt.
Benchmark Oil & Gas AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Olsson IR-ansvarig, telefon +46(0)73-4034 216
Mail: info@benchmarkoil.se